ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

墓地

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -墓地-, *墓地*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
墓地[mù dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ, ] cemetery, #15,544 [Add to Longdo]
教堂墓地[jiào táng mù dì, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ, ] churchyard [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
墓地[ぼち, bochi] TH: สุสาน  EN: cemetery
墓地[ぼち, bochi] TH: หลุมฝังศพ  EN: graveyard

Japanese-English: EDICT Dictionary
墓地[ぼち(P);はかち, bochi (P); hakachi] (n) cemetery; graveyard; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
J.F. Kennedy was buried in Arlington Cemetery.J.F.ケネディはアーリントン墓地に埋葬された。
I used to walk in the cemetery in my youth.若い頃墓地をよく歩いたものだ。
He was buried in this graveyard.彼はこの墓地に埋葬されている。
They left the camp early in the morning, arriving in the town before noon.彼らは早朝に墓地を発って、正午前には町に着いた。
They buried him in the graveyard by the church.彼らは彼を教会の近くの墓地に埋葬した。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
墓地[ぼち, bochi] Friedhof [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top