ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -墓-, *墓*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[墓, mù, ㄇㄨˋ] grave, tomb
Radical: , Decomposition:   莫 [, ㄇㄛˋ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 1816

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mù, ㄇㄨˋ, ] tomb, #5,592 [Add to Longdo]
[mù dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ, ] cemetery, #15,544 [Add to Longdo]
[fén mù, ㄈㄣˊ ㄇㄨˋ, / ] sepulcher; tomb, #15,939 [Add to Longdo]
[mù zàng, ㄇㄨˋ ㄗㄤˋ, ] to bury in a grave; grave; tomb, #20,160 [Add to Longdo]
[gǔ mù, ㄍㄨˇ ㄇㄨˋ, ] old tomb (archaeology), #20,356 [Add to Longdo]
[gōng mù, ㄍㄨㄥ ㄇㄨˋ, ] cemetery, #22,170 [Add to Longdo]
[mù bēi, ㄇㄨˋ ㄅㄟ, ] gravestone; tombstone, #22,890 [Add to Longdo]
[sǎo mù, ㄙㄠˇ ㄇㄨˋ, / ] to sweep the tombs (of one's ancestors); the Qingming festival, #26,712 [Add to Longdo]
[líng mù, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, ] tomb; mausoleum, #27,992 [Add to Longdo]
[mù xué, ㄇㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, ] tomb; grave, #31,425 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はか, haka] (n) สุสาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
参り[はかまいり, hakamairi] (n) การไหว้บรรพบุรุษ, พิธีไหว้บรรพบุรุษ, การไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสาน, เชงเม้ง
墓参りに行きます。
ไปเชงเม้ง, See also: R. 墓

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ぼち, bochi] TH: สุสาน  EN: cemetery
[ぼち, bochi] TH: หลุมฝังศพ  EN: graveyard

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はか, haka] (n) gravesite; tomb; (P) [Add to Longdo]
に布団は着せられぬ[はかにふとんはきせられぬ, hakanifutonhakiserarenu] (exp) (id) (See 孝行をしたい時分に親は無し・こうこうをしたいじぶんにおやはなし) it is too late to show filial piety once your parents are dead [Add to Longdo]
園;[ぼえん, boen] (n) (See 霊園) cemetery; graveyard [Add to Longdo]
掘り[はかほり, hakahori] (n) gravedigger [Add to Longdo]
[ぼけつ(P);はかあな, boketsu (P); hakaana] (n) grave, specifically the hole in the ground; (P) [Add to Longdo]
穴を掘る[ぼけつをほる, boketsuwohoru] (exp,v5r) to bring calamity upon oneself; to put your foot in it [Add to Longdo]
参り(P);参(P)[はかまいり(P);ぼさん(墓参), hakamairi (P); bosan ( bosan )] (n,vs) visit to a grave; (P) [Add to Longdo]
[ぼし, boshi] (n) epitaph; inscription on a tomb [Add to Longdo]
誌銘[ぼしめい, boshimei] (n) name of the writer of a gravestone epitaph, engraved after the epitaph [Add to Longdo]
守り[はかもり, hakamori] (n) grave keeper [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Where is Romeo?" "This way! To the tomb!"「ロメオはどこだ」「こちらへ。おへ。」
J.F. Kennedy was buried in Arlington Cemetery.J.F.ケネディはアーリントン地に埋葬された。
I wonder who's buried in that tomb.あのおには誰が入っているのだろう。
We visit the tombs of our ancestors on this day.この日私たちは祖先の参りをする。
The boy dug a grave for his dead pet.その少年は死んだ自分のペットのためにを掘った。
The boy dug a grave for his dog that had died.その少年は死んだ自分の犬のためにを掘った。
What is learned in the cradle is carried to the tomb. [Proverb]ゆりかごの中で覚えたことは場まで続く。
Marriage is the tomb of life.結婚は人生の場。
They set up a tombstone over the grave overlooking the harbor.港を見下ろす碑を立てた。
When their leader died, they placed his body in a large tomb.指導者が死んだ時、人々は彼の死体を大きなに安置した。
We visited our father's grave.私たちは父の参りをした。
I hesitated to leave his grave.私は彼のを立ち去り難かった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はか, haka] -Grab [Add to Longdo]
参り[はかまいり, hakamairi] Besuch_eines_Grabes [Add to Longdo]
[ぼち, bochi] Friedhof [Add to Longdo]
[ぼひょう, bohyou] Grabmakierung, Grabpfosten [Add to Longdo]
[ぼせき, boseki] Grabstein [Add to Longdo]
[ぼひ, bohi] Grabstein, Grabmal [Add to Longdo]
[ぼけつ, boketsu] -Grab, -Gruft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top