ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

報道

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -報道-, *報道*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报道[bào dào, ㄅㄠˋ ㄉㄠˋ, / ] report, #331 [Add to Longdo]
记者报道[jì zhě bào dào, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ㄅㄠˋ ㄉㄠˋ, / ] press report [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
報道[ほうどう, houdou] (n) (1) information; report; journalism; news; (vs) (2) to report; (P) [Add to Longdo]
報道の自由[ほうどうのじゆう, houdounojiyuu] (exp) freedom of the press [Add to Longdo]
報道[ほうどうかん, houdoukan] (n) press office; spokesperson [Add to Longdo]
報道関係者[ほうどうかんけいしゃ, houdoukankeisha] (n) news media; news organization; newspeople; people in the press [Add to Longdo]
報道機関[ほうどうきかん, houdoukikan] (n) information media; press; news organs; (P) [Add to Longdo]
報道[ほうどうきょく, houdoukyoku] (n) news bureau; press bureau [Add to Longdo]
報道写真[ほうどうしゃしん, houdoushashin] (n) news photograph [Add to Longdo]
報道[ほうどうじん, houdoujin] (n) reporter; mediaperson [Add to Longdo]
報道[ほうどうじん, houdoujin] (n) press corps; (P) [Add to Longdo]
報道番組[ほうどうばんぐみ, houdoubangumi] (n) news program; news programme [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Kelly carries the news department.ケリーは報道部を取り仕切っている。
What does this news augur?この報道は何の前兆だろうか。
The report has yet to be confirmed.この報道はまだ確かではない。
This report admits of doubt.この報道は疑問の余地がある。
This news is official.この報道は公式のものだ。
The report cannot be true.この報道は本当のはずがない。
He was rubbing his hands over the report of the result.その結果の報道に満足して彼は手をもんでうれしがっていた。
The accident is reported in today's paper.その事故はきょうの新聞に報道されている。
The report has not been confirmed yet.その報道はまだ確認されてない。
The news report spread all over the country.その報道は全国に行き渡った。
The report is not to be depended upon.その報道は当てにならない。
Speaking with reporters in Montreal, Canada, Walesa says the change of leadership in East Germany came about because the old guard leaders missed the train of history.モントリオールで報道人と会見したワレサ氏は、東ドイツ指導部の交代は、旧体制の保守は指導者らが歴史の流れに取り残されたために起きた、と述べました。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
報道機関[ほうどうきかん, houdoukikan] Presse, Medien [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top