ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -坦-, *坦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[坦, tǎn, ㄊㄢˇ] flat, level, smooth; candid, open
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  旦 [dàn, ㄉㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 1017

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǎn, ㄊㄢˇ, ] flat; open-hearted; level; smooth, #9,634 [Add to Longdo]
巴勒斯[Bā lè sī tǎn, ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ, ] Palestine, #4,756 [Add to Longdo]
巴基斯[Bā jī sī tǎn, ㄅㄚ ㄐㄧ ㄙ ㄊㄢˇ, ] Pakistan, #6,014 [Add to Longdo]
[tǎn kè, ㄊㄢˇ ㄎㄜˋ, ] tank (military vehicle), #7,082 [Add to Longdo]
[tǎn rán, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ, ] calm; undisturbed, #9,847 [Add to Longdo]
[tǎn bái, ㄊㄢˇ ㄅㄞˊ, ] honest; forthcoming; to confess, #12,470 [Add to Longdo]
[tǎn chéng, ㄊㄢˇ ㄔㄥˊ, / ] candid; frank; plain dealing, #14,298 [Add to Longdo]
[tǎn shuài, ㄊㄢˇ ㄕㄨㄞˋ, ] frank (discussion); blunt; open, #14,469 [Add to Longdo]
[píng tǎn, ㄆㄧㄥˊ ㄊㄢˇ, ] flat, #14,632 [Add to Longdo]
哈萨克斯[Hā sà kè sī tǎn, ㄏㄚ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ, / ] Kazakhstan, #15,695 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たんかい, tankai] (adj-na,n) level emotion; frankness [Add to Longdo]
;[たんたん, tantan] (adj-na,n) level; peaceful [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm going to speak to you with utmost candor so I want you to take everything I'm about to say at face value.虚心懐に申し上げる。今から言うことは、言葉どおりに受け取ってほしい。
We talked quite frankly.虚心懐に話し合った。
He does not, in short, write with the candor of man who is completely confident of his thesis.極端に言うと、彼は、自己のテーゼに完全に自信を持っているものが発揮できる虚心懐さで書いてはいないのである。
You have to be up-front and candid at interviews.面接では、虚心懐に話すことが必要だ。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top