ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -坎-, *坎*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[坎, kǎn, ㄎㄢˇ] pit, hole; to trap, to snare; crisis
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 2446

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǎn, ㄎㄢˇ, ] pit; threshold, #7,911 [Add to Longdo]
[kǎn kě, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ, ] bumpy (road); rough; fig. down on one's luck; full of frustrations and dashed hopes, #12,672 [Add to Longdo]
大哈[Kǎn dà hā, ㄎㄢˇ ㄉㄚˋ ㄏㄚ, ] Kandahar (town in Southern Afghanistan), #58,109 [Add to Longdo]
[kǎn jiān, ㄎㄢˇ ㄐㄧㄢ, ] sleeveless jacket (usually cotton); Chinese waistcoat, #64,266 [Add to Longdo]
大哈省[Kǎn dà hā shěng, ㄎㄢˇ ㄉㄚˋ ㄏㄚ ㄕㄥˇ, ] Kandahar province of Afghanistan, #76,672 [Add to Longdo]
儿井[kǎn ér jǐng, ㄎㄢˇ ㄦˊ ㄐㄧㄥˇ, / ] karez, qanat or "horizontal well" (irrigation and water management system used in Xinjiang, Central Asia and Middle East), #80,775 [Add to Longdo]
帕拉[Kǎn pà lā, ㄎㄢˇ ㄆㄚˋ ㄌㄚ, ] Kampala (capital of Uganda), #91,209 [Add to Longdo]
坷不平[kǎn kě bù píng, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, ] bumpy (road); pot-holed; fig. full of disappointments and dashed hopes, #92,905 [Add to Longdo]
[Kǎn kūn, ㄎㄢˇ ㄎㄨㄣ, ] Cancún, #97,344 [Add to Longdo]
[Bù kǎn nán, ㄅㄨˋ ㄎㄢˇ ㄋㄢˊ, ] Buchanan, #115,070 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かん, kan] (n) (1) (arch) pit; hole; (2) kan (one of the trigrams of the I Ching [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top