ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -圣-, *圣*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[圣, shèng, ㄕㄥˋ] holy, sacred; sage, saint
Radical: , Decomposition:   又 [yòu, ㄧㄡˋ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 聖; a king 王 of listening 耳  and speaking口, Rank: 960

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shèng, ㄕㄥˋ, / ] holy; sacred; saint; sage, #3,017 [Add to Longdo]
[Shèng dàn, ㄕㄥˋ ㄉㄢˋ, / ] Christmas; birthday of reigning Emperor; Confucius' birthday, #2,302 [Add to Longdo]
诞节[Shèng dàn jié, ㄕㄥˋ ㄉㄢˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] Christmas time; Christmas season; Christmas, #4,076 [Add to Longdo]
[shén shèng, ㄕㄣˊ ㄕㄥˋ, / ] divine; hallow; holy; sacred, #9,181 [Add to Longdo]
[shèng rén, ㄕㄥˋ ㄖㄣˊ, / ] saint; sage; refers to Confucius 孔子; the current reigning Emperor, #12,027 [Add to Longdo]
诞老人[Shèng dàn Lǎo rén, ㄕㄥˋ ㄉㄢˋ ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ, / ] Father Christmas; Santa Claus, #12,647 [Add to Longdo]
诞树[Shèng dàn shù, ㄕㄥˋ ㄉㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] Christmas tree, #15,072 [Add to Longdo]
[shèng dì, ㄕㄥˋ ㄉㄧˋ, / ] Holy land (of a religion); sacred place; shrine; Holy city (refers to Jerusalem, Mecca etc); fig. center of historic interest (such as Yan'an 延安 for Mao's revolution), #18,390 [Add to Longdo]
[Shèng jīng, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ, / ] Holy Bible; the Confucian classics, #18,422 [Add to Longdo]
[Shèng mǔ, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ, / ] Holy Mother; goddess; the Virgin Mary, #20,737 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top