ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -圓-, *圓*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[圓, yuán, ㄩㄢˊ] circle; circular, round; complete
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  員 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] enclosure

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, / ] circle; round; circular; spherical; (of the moon) full; unit of Chinese currency (Yuan); tactful; to justify, #2,719 [Add to Longdo]
圆满[yuán mǎn, ㄩㄢˊ ㄇㄢˇ, / 滿] satisfactory, #5,420 [Add to Longdo]
圆形[yuán xíng, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] round; circular, #9,706 [Add to Longdo]
日圆[Rì yuán, ㄖˋ ㄩㄢˊ, / ] Japanese yen (unit of currency), #9,893 [Add to Longdo]
圆明园[Yuán míng yuán, ㄩㄢˊ ㄇㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] Yuanmingyuan, the Old Summer Palace, destroyed by the British and French army in 1860, #13,666 [Add to Longdo]
方圆[fāng yuán, ㄈㄤ ㄩㄢˊ, / ] circumference, #14,139 [Add to Longdo]
团圆[tuán yuán, ㄊㄨㄢˊ ㄩㄢˊ, / ] to have a reunion, #14,997 [Add to Longdo]
圆润[yuán rùn, ㄩㄢˊ ㄖㄨㄣˋ, / ] mellow and full; suave; smooth and round; rich (in voice), #19,122 [Add to Longdo]
椭圆形[tuǒ yuán xíng, ㄊㄨㄛˇ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] oval, #22,643 [Add to Longdo]
圆滑[yuán huá, ㄩㄢˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] smooth and evasive; slick and sly, #22,950 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top