ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

固執

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -固執-, *固執*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
固执[gù zhí, ㄍㄨˋ ㄓˊ, / ] persistent; stubborn, #10,346 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
固執[こしつ(P);こしゅう, koshitsu (P); koshuu] (n,vs) adherence (e.g. to ideas, beliefs, a pet theory) (negative nuance); persistence; insistence; stubbornness; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You should not stick to your opinion.あなたは自分の意見に固執すべきではない。
This is the ideology to which my speech is written.これが私の固執しているイデオロギーだ。
Jim persists in his opinion.ジムは自分の意見に固執している。
Mr Johnson insists on his theory.ジョンソン氏は、かれの理論に固執しています。
The lady persisted in wearing that old-fashioned shirt.その女性はあんな時代遅れのシャツを着ることに固執した。
We should stick to our plan.我々は我々の計画に固執するべきだ。
We are still clinging to the dreams of our youth.私たちは今でも若いときの夢に固執している。
He always persisted in his errors.彼はいつも自分の間違いに固執する。
He is adhesive to the cause.彼はその主義に固執している。
He still sticks to his opinion.彼はまだ自分の意思に固執している。
He persisted in his project.彼は計画を固執した。
He adhered to the original plan.彼は原案に固執した。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
固執[こしつ, koshitsu] bestehen (auf), beharren, festhalten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top