ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

固体

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -固体-, *固体*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
固体[gù tǐ, ㄍㄨˋ ㄊㄧˇ, / ] solid, #12,702 [Add to Longdo]
固体溶体[gù tǐ róng tǐ, ㄍㄨˋ ㄊㄧˇ ㄖㄨㄥˊ ㄊㄧˇ, / ] solid solution [Add to Longdo]
固体热容激光器[gù tǐ rè róng jī guāng qì, ㄍㄨˋ ㄊㄧˇ ㄖㄜˋ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄍㄨㄤ ㄑㄧˋ, / ] solid state hot condensed laser (SSHCL) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
固体[こたい, kotai] (n,adj-no) solid (body); solid matter; solid-state; (P) [Add to Longdo]
固体レーザ[こたいレーザ, kotai re-za] (n) solid-state laser [Add to Longdo]
固体ロケット[こたいロケット, kotai roketto] (n) solid-fuel rocket [Add to Longdo]
固体撮像デバイス[こたいさつぞうデバイス, kotaisatsuzou debaisu] (n) {comp} solid-state imaging device [Add to Longdo]
固体燃料[こたいねんりょう, kotainenryou] (n) solid fuel [Add to Longdo]
固体物理学[こたいぶつりがく, kotaibutsurigaku] (n) solid state physics [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The common state of this matter is solid.この物質の普通の状態は固体である。
When a solid melts, it becomes liquid.固体が解けると液体になる。
Water in a solid state is called ice.固体の状態になった水は氷と呼ばれる。
Water is liquid. When it freezes, it becomes solid.水は液体である。凍ると固体になる。
Water becomes solid when it freezes.水は凍ると固体になる。
When water freezes and becomes solid, we call it ice.水が凍って固体になると氷と呼ばれる。
The process by which substances are turned directly from a solid state into a gas is called sublimation.物質が直接固体から気体に変わる過程を昇華という。
Matter can exist as a solid, liquid, or gas.物体は固体、液体、気体として存在する。
I tried this and that, blending yellow with white powders and obtaining brown, mixing crystals with powders and getting dust, combining liquids with solids and making mud.僕は、黄色い粉末を白い粉末と混ぜて茶色の粉末にしたり、結晶を粉末と混ぜてほこりにしたり、液体を固体と結合させて、泥を作ったりなどあれこれやってみたのだ。 [M]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
固体[こたい, kotai] solid-state (a-no), solid, solid matter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
固体[こたい, kotai] fester_Koerper [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top