ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -园-, *园*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[园, yuán, ㄩㄢˊ] garden, park; orchard
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  元 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] enclosure,  Rank: 988

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, / ] garden, #2,156 [Add to Longdo]
[gōng yuán, ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ, / ] public park, #2,968 [Add to Longdo]
[xiào yuán, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] campus, #3,672 [Add to Longdo]
[huā yuán, ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, / ] garden, #3,811 [Add to Longdo]
幼儿[yòu ér yuán, ㄧㄡˋ ㄦˊ ㄩㄢˊ, / ] kindergarten; nursery school, #4,516 [Add to Longdo]
[yuán lín, ㄩㄢˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] gardens; park; landscape garden, #6,475 [Add to Longdo]
[jiā yuán, ㄐㄧㄚ ㄩㄢˊ, / ] home; homestead, #6,633 [Add to Longdo]
[lè yuán, ㄌㄜˋ ㄩㄢˊ, / ] paradise, #7,025 [Add to Longdo]
动物[dòng wù yuán, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄩㄢˊ, / ] zoo, #12,575 [Add to Longdo]
圆明[Yuán míng yuán, ㄩㄢˊ ㄇㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] Yuanmingyuan, the Old Summer Palace, destroyed by the British and French army in 1860, #13,666 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[All] Cleaner parks. Cleaner parks. More prosperity.[CN] 公清净,公清净 财富多多.财富多多 One Hour with You (1932)
But every park has standing room only every night.[CN] 但是,每晚在公里 却都只有站立的地方了 One Hour with You (1932)
-No![CN] 好久没去游乐 The Black Devil and the White Prince (2016)
SPECIAL EDITION Fair in Holstenwall ! For the first time![CN] 【特号】 霍斯腾沃尔游集会 各种从未出现过的展示 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Think I'm running a kindergarten?[CN] 您以为我是办幼儿 The Blue Angel (1930)
Absolute Victory at the National Baseball Championship![JA] 绝对甲子优胜! We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
"I wish to apply for a permit to present my spectacle at the fair..."[CN] 我想申请能在游会上展出我的展示品 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
We must clean up the public parks.[CN] 我们必须保持公的清净 One Hour with You (1932)
-Oh hey.[CN] 晨间花那个叔叔 Episode #1.2 (2004)
Cleaner parks and more prosperity.[CN] 公清净.财富多多 One Hour with You (1932)
You're the only married couple in this park.[CN] 你们是到这公里的唯一的一对夫妻 One Hour with You (1932)
"A fair."[CN] 年度游集会 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top