ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

器材

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -器材-, *器材*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
器材[qì cái, ㄑㄧˋ ㄘㄞˊ, ] equipment; material, #8,548 [Add to Longdo]
核武器材[hé wǔ qì cái liào, ㄏㄜˊ ㄨˇ ㄑㄧˋ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, ] nuclear weapon material; weapon's grade material [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
器材[きざい, kizai] (n) tools and materials; equipment and materials; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's with all this equipment?[JA] この器材や ここは? Reunion (2015)
That piece of equipment went extinct recently.[JA] 器材のその部分は、 最近絶滅してしまった Snowpiercer (2013)
Our ear comms are usually relayed through the plane, so here's some hardware.[JA] 我々が耳に付けてる無線機は この飛行機を中継している。 ここに その器材がある。 Repairs (2013)
- This stuff wasn't state-of-the-art 20 years ago. How the hell do you expect[JA] ここの器材は 20年前のものだ Densho (2015)
The equipment is not exactly current, but it would be at your disposal.[JA] 器材は あまり良くないが 自由にして下さい Reunion (2015)
But a full-page ad for a sports-equipment retailer.[CN] 但一个整版广告 对于运动器材零售商。 Dear Mr. Watterson (2013)
Call film rentals. We're shooting![CN] 打电话给电影器材 Why Don't You Play in Hell? (2013)
Then I got into transporting different kinds of equipment for them.[CN] 后来我就开始 为他们运输各种的器材 Gloria (2013)
I know! It's movie equipment.[CN] 我知道 那是电影拍摄器材 Why Don't You Play in Hell? (2013)
So I've taught myself how to use a variety of cameras and built some homemade equipment in my spare time that can still function in the extreme cold.[CN] 所以我就自学了如何运用各种摄像器材 并用业余时间,自己研制了一些设备, 可以在酷寒考验下工作的设备。 Antarctica: A Year on Ice (2013)
See the lights? And the intre, which is...[CN] 那是照明器材 那是录音器材 录音器材是指 Why Don't You Play in Hell? (2013)
I've worn out thousands of dollars worth of camera gear... and spent countless hours standing in the freezing cold in an effort to capture the true feeling of this vast important place.[CN] 我用坏了价值数千元的... 拍摄器材 并夜以继日的站在刺骨的寒冷环境里 Antarctica: A Year on Ice (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top