ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ-, *ൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 叶门迦... 今晚我要做你最喜爱的一道菜 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

叶门 () (jiā)... 今晚 (jīn wǎn)我要 () (zuò) () (zuì)喜爱 (xǐ ài) (de)一道 (yī dào) (cài)

 


  

 
 • (jiā, ㄐㄧㄚ) (phonetic sound for Buddhist terms) [CE-DICT-Simplified]
 • (jiā, ㄐㄧㄚ) (phonetic sound for Buddhist terms) [CE-DICT-Traditional]
今晚
 • (jīn wǎn, ㄐㄧㄣ ㄨㄢˇ) tonight [CE-DICT-Simplified]
 • (jīn wǎn, ㄐㄧㄣ ㄨㄢˇ) tonight [CE-DICT-Traditional]
 • (zuò, ㄗㄨㄛˋ) to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a [CE-DICT-Simplified]
 • (zuò, ㄗㄨㄛˋ) to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a [CE-DICT-Traditional]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
 • (さい) (pref,adj-na) (1) the most; the extreme; (adj-t,adv-to) (2) (See 最たる) prime; conspicuous [EDICT]
 • (zuì, ㄗㄨㄟˋ) most; the most; -est [CE-DICT-Simplified]
 • (zuì, ㄗㄨㄟˋ) most; the most; -est [CE-DICT-Traditional]
喜爱
 • (xǐ ài, ㄒㄧˇ ㄞˋ) to like; to love; to be fond of; favorite [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
一道
 • (いちどう) (n) one road; ray (of hope) [EDICT]
 • (yī dào, ㄧ ㄉㄠˋ) together [CE-DICT-Simplified]
 • (yī dào, ㄧ ㄉㄠˋ) together [CE-DICT-Traditional]
 • (さい) (n) side dish [EDICT]
 • (な) (n) (1) greens; vegetables; (2) rape (Brassica napus); rapeseed; (P) [EDICT]
 • (cài, ㄘㄞˋ) dish (type of food); vegetables; vegetable [CE-DICT-Simplified]
 • (cài, ㄘㄞˋ) dish (type of food); vegetables; vegetable [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top