ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -嘉-, *嘉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[嘉, jiā, ㄐㄧㄚ] excellent; joyful; auspicious
Radical: Decomposition: 壴 (zhù ㄓㄨˋ)  加 (jiā ㄐㄧㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] drum,  Rank: 1,845

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] excellent, #3,474 [Add to Longdo]
[jiā bīn, ㄐㄧㄚ ㄅㄧㄣ, / ] esteemed guest, #4,404 [Add to Longdo]
[Jiā xīng, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄥ, / ] Jiaxing prefecture level city in Zhejiang, #17,646 [Add to Longdo]
[Lǐ Jiā chéng, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄚ ㄔㄥˊ, / ] Sir Li Ka Shing (1928-), Hong Kong entrepreneur, nicknamed Superman Li 李超人, #18,518 [Add to Longdo]
[jiā jiǎng, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄤˇ, / ] to award an honor, #27,102 [Add to Longdo]
[Jiā dìng, ㄐㄧㄚ ㄉㄧㄥˋ, ] (N) Jiading (place in Shanghai), #29,442 [Add to Longdo]
[Jiā qìng, ㄐㄧㄚ ㄑㄧㄥˋ, / ] Jiaqing, reign name of Qing emperor (1796-1820), #34,472 [Add to Longdo]
[Jiā hé, ㄐㄧㄚ ㄏㄜˊ, ] (N) Jiahe (place in Hunan), #36,236 [Add to Longdo]
陵江[Jiā líng jiāng, ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧㄤ, ] Jialing river in Sichuan (a tributary of the Yangtze), #37,032 [Add to Longdo]
兴市[Jiā xīng shì, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄥ ㄕˋ, / ] Jiaxing prefecture level city in Zhejiang, #38,772 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かえい, kaei] (n) Kaei era (1848.2.28-1854.11.27) [Add to Longdo]
[かおう, kaou] (n) Kaou era (1169.4.8-1171.4.21) [Add to Longdo]
[かきつ, kakitsu] (n) Kakitsu era (1441.2.17-1444.2.5) [Add to Longdo]
[かけい, kakei] (n) (obsc) Kakyou era, Kakei era (of the Northern Court) (1387.8.23-1389.2.9) [Add to Longdo]
[かけい, kakei] (n) Kakei era (of the Northern Court) (1387.8.23-1389.2.9) [Add to Longdo]
[かげつ, kagetsu] (n) (See 弥生・1) third lunar month [Add to Longdo]
[かげん, kagen] (n) Kagen era (1303.8.5-1306.12.14) [Add to Longdo]
[かげん, kagen] (n) wise saying [Add to Longdo]
言善行[かげんぜんこう, kagenzenkou] (n) good words and good deeds [Add to Longdo]
[かしょう, kashou] (n) Kashou era (1106.4.9-1108.8.3) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ladies and gentlemen, I'm now going to call upon the speaker of the evening.[CN] 各位 现在我请今晚的宾出场 The 39 Steps (1935)
There's none in the county can touch you, and none in the state.[CN] 史丽,原来你在监视我 你会否像苏安琳般向你妈告密 Gone with the Wind (1939)
Anyway, we heard, that is, they say... Ashley Wilkes is gonna marry her.[CN] 史 Gone with the Wind (1939)
Amen. "[CN] 乳妈,这是史丽小姐的早餐 Gone with the Wind (1939)
I don't like your tone, Suellen.[CN] 史 Gone with the Wind (1939)
Now do we get those waltzes?[CN] 史 Gone with the Wind (1939)
Your Majesty, I'm distressed at my neglect at not having rewarded Lieut. Dmitri before.[CN] 陛下 我为我受到的 忽视而沮丧因为以前 我没有得到德米特里上尉的 The Scarlet Empress (1934)
I'm in love with Aga[JA] アガのこと好きになっちゃた見たい 我愛上阿了! Cape No. 7 (2008)
I have it in strictest confidence from John Wilkes this afternoon...[CN] 史丽 你怎么了? Gone with the Wind (1939)
Kano Haruko.[JA] 納ハルコ。 Nihonjin no shiranai nihongo (2010)
Oh, Claire.[CN]  What Lies Beneath (2000)
Kano Haruko.[JA] カリスマ店員 納ハルコ... 。 Nihonjin no shiranai nihongo (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top