ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

員外

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -員外-, *員外*
Japanese-English: EDICT Dictionary
員外[いんがい, ingai] (n) non-membership [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, everybody out. Out, out, out![JA] 分かったから全員外へ 出た出た出た! Madly Madagascar (2013)
A sleeping compartment for non-service personnel? Wait, hold on.[JA] 乗務員外の区画か? Pandorum (2009)
Everyone outside. Now![JA] 全員外に出ろ 今すぐ! Hacksaw Ridge (2016)
Stay calm and you'll all get out.[JA] 落ち着いて 全員外に出た Sully (2016)
Everybody is out.[JA] 全員外 The Next Three Days (2010)
So irritable! We have really won the Jackpot darling...[JA] いつも人の揚げ足取りだ 全員外れくじだ Serial (Bad) Weddings (2014)
We all need to leave now.[JA] 全員外へ出て The Winds of Winter (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top