ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -咬-, *咬*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[咬, yǎo, ㄧㄠˇ] to bite, to gnaw
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  交 [jiāo, ㄐㄧㄠ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 1658

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǎo, ㄧㄠˇ, ] bite; nip, #3,874 [Add to Longdo]
[yǎo yá, ㄧㄠˇ ㄧㄚˊ, ] to clench one's teeth; to grind the teeth; gnaw, #14,499 [Add to Longdo]
紧牙关[yǎo jǐn yá guān, ㄧㄠˇ ㄐㄧㄣˇ ㄧㄚˊ ㄍㄨㄢ, / ] lit. to bite the teeth tightly (成语 saw); fig. to grit one's teeth and bear the pain; to bite the bullet, #42,918 [Add to Longdo]
文嚼字[yǎo wén jiáo zì, ㄧㄠˇ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄠˊ ㄗˋ, ] to bite words and chew characters (成语 saw); punctilious about minutiae of wording, #61,461 [Add to Longdo]
一口[fǎn yǎo yī kǒu, ㄈㄢˇ ㄧㄠˇ ㄧ ㄎㄡˇ, ] to make a false counter-charge, #79,622 [Add to Longdo]
[yǎo jiáo, ㄧㄠˇ ㄐㄧㄠˊ, ] to chew; to masticate; to ruminate; to mull over, #165,121 [Add to Longdo]
一年被蛇十年怕井绳[yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊ, / ] bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (成语 saw); once bitten twice shy [Add to Longdo]
人狗儿不露齿[yǎo rén gǒu r bù lù chǐ, ㄧㄠˇ ㄖㄣˊ ㄍㄡˇ ㄖ˙ ㄅㄨˋ ㄌㄨˋ ㄔˇ, 齿 / ] the dog that bites does not show its fangs (俗语 saying); fig. You can't tell the really dangerous enemy from his external appearance. [Add to Longdo]
[qīng yǎo, ㄑㄧㄥ ㄧㄠˇ, / ] nibble [Add to Longdo]
[niè yǎo, ㄋㄧㄝˋ ㄧㄠˇ, ] gnaw [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こうきん, koukin] (n) masseter muscle [Add to Longdo]
合面[こうごうめん, kougoumen] (n) masticating surface; occlusal surface [Add to Longdo]
[こうしょう, koushou] (n) a bite (wound) [Add to Longdo]
[こうそう, kousou] (n,vs) (See 傷) biting wound; bite [Add to Longdo]
[こうけい, koukei] (n) (obsc) (See 牙関緊急) lockjaw; trismus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top