ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

味方

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -味方-, *味方*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
味方[みかた, mikata] (n) พวกเดียวกัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
味方(P);身方;御方[みかた, mikata] (n,vs,adj-no) friend; ally; supporter; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I took it for granted that you were on our side.あなたはもちろん私達の味方だと思った。
Whose side are you?あなたは誰の味方なの。
Albert, I hope you'll stand by me if I get in trouble.アルバート、私が困ったら味方してね。
Ken always stands up for his mom when his parents quarrel.ケンは父母がけんかしたときはいつも母の味方をする。
John used to stand by me whenever I was in trouble.ジョンは、私が困っているときはいつも、私の味方になってくれた。
I took sides with him in the argument.その議論で私は彼に味方した。
We sided with him in the controversy.その論争で我々は彼に味方した。
No matter what happens, I'll stand by you.どんなことがあっても君の味方をする。 [M]
Many took sides with me against my teacher.メアリーは私が先生と対立したときに私の味方をしてくれた。
Fortune favors the bold.運命の女神は勇者に味方する。
I'll stand by you whatever happens.何がおきようと私はあなたの味方です。
I'll stand by you whatever happens.何が起きようと僕は君の味方です。 [M]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top