ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

告白

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -告白-, *告白*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
告白[gào bái, ㄍㄠˋ ㄅㄞˊ, ] to pronounce; public announcement; to express oneself; to justify, #12,993 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
告白[こくはく, kokuhaku] (n,vs,adj-no) (1) confession; acknowledgement; acknowledgment; (2) profession of love; (3) confession of sins (e.g. the confessional); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I care very deeply for you", she confessed.「すごくあなたが気になるの」と彼女は告白した。
Declare one's love.愛を告白する。
I advised the shy young man to declare his love for the beautiful girl.私はその内気な青年にその美しい少女への愛を告白するように勧めた。
I confessed my sin.私は罪を告白した。
I was compelled to confess.私は無理に告白させられた。
There is no need to be ashamed of confessing one's mistakes.自分の過ちを告白するのに恥じる必要は何もない。
He did not fail to confess,彼は告白して否まず、
He may as well confess his crimes.彼は罪を告白した方が良い。
He confessed that he had fallen in love with me.彼は私を好きになったと告白した。
He avowed himself an atheist.彼は自分が無神論者だと告白した。
He confessed his sins to the priest.彼は牧師に自分の罪を告白した。
She couldn't make the admission that she had broken her father's watch.彼女は父親の時計を壊したことを告白できなかった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
告白[こくはく, kokuhaku] Gestaendnis, Bekenntnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top