ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

君子

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -君子-, *君子*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
君子[jūn zi, ㄐㄩㄣ ㄗ˙, ] nobleman; person of noble character, #10,137 [Add to Longdo]
君子[wěi jūn zǐ, ㄨㄟˇ ㄐㄩㄣ ㄗˇ, / ] hypocrite, #46,002 [Add to Longdo]
君子[yǐn jūn zǐ, ㄧㄣˇ ㄐㄩㄣ ㄗˇ, / ] opium eater; drug addict; chain smoker, #54,597 [Add to Longdo]
君子[jūn zǐ lán, ㄐㄩㄣ ㄗˇ ㄌㄢˊ, / ] Clivia, #62,050 [Add to Longdo]
淑人君子[shū rén jūn zi, ㄕㄨ ㄖㄣˊ ㄐㄩㄣ ㄗ˙, ] virtuous gentleman (成语 saw), #667,734 [Add to Longdo]
戊戌六君子[wù shù liù jūn zi, ㄨˋ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˋ ㄐㄩㄣ ㄗ˙, ] the six gentlemen martyrs of the failed reform movement of 1898, executed in its aftermath; namely, Tan Sitong 譚嗣同|谭嗣同, Lin Xu 林旭, Yang Shenxiu 楊深秀|杨深秀, Liu Guangdi 劉光第|刘光第, Kang Guangren 康廣仁|康广仁 and Yang Rui 楊銳|杨锐 [Add to Longdo]
君子[yǐn jūn zi, ㄧㄣˇ ㄐㄩㄣ ㄗ˙, / ] recluse; hermit; used for homophone 癮君子|瘾君子, opium addict [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
君子[くんし, kunshi] (n) man of virtue; person of high rank; wise man; (P) [Add to Longdo]
君子危うきに近寄らず[くんしあやうきにちかよらず, kunshiayaukinichikayorazu] (exp) (id) A wise man keeps away from danger [Add to Longdo]
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor [Add to Longdo]
君子豹変す[くんしひょうへんす, kunshihyouhensu] (exp) (id) A wise man changes his mind, a fool never [Add to Longdo]
君子[くんしらん, kunshiran] (n) clivia (esp. drooping clivia, Clivia nobilis); Kaffir lily (Clivia miniata) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Fools rush in where angels fear to tread.君子が恐れて踏み込まぬ所へも愚者は突入する。
A wise man changes his mind, a fool never.君子は豹変する。
Keep out of harm's way.君子危うきに近寄らず。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top