ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -后-, *后*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[后, hòu, ㄏㄡˋ] after; behind, rear; descendants
Radical: , Decomposition:   ?  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: -, Rank: 48

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hòu, ㄏㄡˋ, ] empress; queen; surname Hou, #42 [Add to Longdo]
[hòu, ㄏㄡˋ, / ] back; behind; rear; afterwards; after; later, #42 [Add to Longdo]
[zuì hòu, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ, / ] final; last; finally; ultimate, #275 [Add to Longdo]
[zhī hòu, ㄓ ㄏㄡˋ, / ] afterwards; following; later; after, #286 [Add to Longdo]
[rán hòu, ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ, / ] after; then (afterwards); after that; afterwards, #407 [Add to Longdo]
[yǐ hòu, ㄧˇ ㄏㄡˋ, / ] after; later; afterwards; following; later on; in the future, #423 [Add to Longdo]
[hòu lái, ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ, / ] afterwards; later, #1,019 [Add to Longdo]
[suí hòu, ㄙㄨㄟˊ ㄏㄡˋ, / ] soon after, #1,394 [Add to Longdo]
[jīn hòu, ㄐㄧㄣ ㄏㄡˋ, / ] hereafter; henceforth; in the future; from now on, #1,488 [Add to Longdo]
[xiān hòu, ㄒㄧㄢ ㄏㄡˋ, / ] early or late; priority; in succession; one after another, #1,774 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;妃[きさき;きさい(后)(ok), kisaki ; kisai ( kisaki )(ok)] (n) empress; queen [Add to Longdo]
[こうきゅう, koukyuu] (n) harem; imperial consort; palace [Add to Longdo]
[きさきまち;きさいまち, kisakimachi ; kisaimachi] (n) (See 常寧殿) women's pavilion (of the inner Heian palace) [Add to Longdo]
[こうひ, kouhi] (n) queen [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] KAISERIN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top