ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

名称

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -名称-, *名称*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名称[míng chēng, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ, / ] name (of a thing); name (of an organization), #3,602 [Add to Longdo]
名称标签[míng chēng biāo qiān, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ ㄅㄧㄠ ㄑㄧㄢ, / ] name tag [Add to Longdo]
名称[míng chēng quán, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ ㄑㄩㄢˊ, / ] copyright; rights to a trademark [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
名称[めいしょう, meishou] (n,adj-no) name; title; (P) [Add to Longdo]
名称を付ける[めいしょうをつける, meishouwotsukeru] (exp,v1) to give a name (to something) [Add to Longdo]
名称[めいしょうしゅう, meishoushuu] (n) {comp} nomenclature [Add to Longdo]
名称変更[めいしょうへんこう, meishouhenkou] (n) {comp} name change [Add to Longdo]
名称領域[めいしょうりょういき, meishouryouiki] (n) {comp} title-domain [Add to Longdo]
名称領域名[めいしょうりょういきめい, meishouryouikimei] (n) {comp} title-domain-name [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This association shall be called the E.S.S.この会の名称はE.S.S.とする。
It is frightening beyond description.その恐ろしさは名称し難い。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why was I abducted and subjected to this?[CN] 被绑在这我不知道名称的东西上 Casino Royale (1967)
The official name of Tsukishima Monja Avenue?[JP] (明信) 月島 もんじゃ通りとして有名な― 通りの正式名称... The Mamiya Brothers (2006)
Yeah, but ...[CN] 你可以告诉我保险公司的名称... Detour (1945)
You could at least address me properly.[CN] 可以找个正经一点的名称 The Great White Tower (1966)
I mean, the nomenclature alone is enough to make your head spin.[JP] 名称だけで頭が混乱する Peekaboo (2009)
Pronounce the names of fur.[CN] 用毛皮的名称练习发音. The Mad Adventures of Rabbi Jacob (1973)
Restore their name, their emblem and their colors immediately.[JP] 名称も紋章もチームカラーも Invictus (2009)
since those two are not Muscovites and don't know the streets' names, they can point them out on the spot.[CN] 如果这两个人不是莫斯科人, 都不知道这条马路的名称, 但他们能认出那个地方, Gentlemen of Fortune (1971)
The name of the company?[CN] 保险公司的名称知道吗? 知道 但是... Detour (1945)
The free gauge "Spider E4-600."[JP] 正式名称 クモ4−600 いわゆるフリーゲージトレインです Negotiator: Mashita Masayoshi (2005)
That, as a permanent symbol of the apartheid era the colors, emblem and the name of the Springboks, be eliminated immediately.[JP] アパルトヘイト時代の シンボルである スプリングボクスの チームカラーと紋章と名称を 直ちに撤廃します Invictus (2009)
THE MAMIYA BROTHERS RETURN HOME[JP] 正式名称は "新幹線電気軌道総合試験車"なの 暗くても目立つように 黄色くなってる The Mamiya Brothers (2006)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
名称[めいしょう, meishou] name, title [Add to Longdo]
名称[めいしょうしゅう, meishoushuu] nomenclature [Add to Longdo]
名称変更[めいしょうへんこう, meishouhenkou] name change [Add to Longdo]
名称領域[めいしょうりょういき, meishouryouiki] title-domain [Add to Longdo]
名称領域名[めいしょうりょういきめい, meishouryouikimei] title-domain-name [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
名称[めいしょう, meishou] -Name, Benennung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top