ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

同期

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -同期-, *同期*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同期[tóng qī, ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧ, ] the corresponding time period (e.g. compare inflation now with the rate during the same month last year), #2,092 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
同期データリンク制御[どうきデータリンクせいぎょ, douki de^tarinku seigyo] (n) stand for Self-Directed Learning การเรียนรู้ด้วยตนเอง

Japanese-English: EDICT Dictionary
同期[どうき, douki] (n-adv,vs,adj-no) (1) contemporary; corresponding period; same period; same class; (2) synchronous; synchronization; (P) [Add to Longdo]
同期が取れる[どうきがとれる, doukigatoreru] (exp,v1) {comp} to be synchronized [Add to Longdo]
同期を取る[どうきをとる, doukiwotoru] (exp,v5r) {comp} to synchronize [Add to Longdo]
同期データリンク制御[どうきデータリンクせいぎょ, douki de-tarinku seigyo] (n) {comp} Synchronous Data Link Control; SDLC [Add to Longdo]
同期デジタルハイアラキー[どうきデジタルハイアラキー, douki dejitaruhaiaraki-] (n) {comp} Synchronous Digital Hierarchy; SDH [Add to Longdo]
同期ビットストリーム[どうきビットストリーム, douki bittosutori-mu] (n) {comp} synchronous bit stream [Add to Longdo]
同期[どうきか, doukika] (n) {comp} synchronization [Add to Longdo]
同期[どうきかい, doukikai] (n) class reunion [Add to Longdo]
同期外れ[どうきはずれ, doukihazure] (n) synchronisation loss (in digital communications); synchronization loss [Add to Longdo]
同期[どうきもと, doukimoto] (n) {comp} synchronization source [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When one of my coworkers starts racking up good sales figures I can't let down my guard.同期の人間の売上があがってきたから、俺もウカウカしてられないな。 [M]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He belonged to the 80s, like I did[CN] 八十年代的事,跟你老爸是同期 The Legend of Speed (1999)
Sentences to run concurrently.[CN] 同期执行 Malcolm X (1992)
Did you guys lose synch?[JP] 同期できないのか? Day 7: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2009)
As the drugs take effect, the probes will synchronize the electrical signals from both.[JP] 薬が効けばプローブが電気信号を同期する Pilot (2008)
Shorty thought he'd given us 100 years, until I explained "concurrently."[CN] 矮子以为合共一百年 直至我向他解释清楚同期 Malcolm X (1992)
Then when the rhythms are in synch, they should be in the same place, so to speak.[JP] 脳波が同期したら二人は会話できる Pilot (2008)
Utilities bouncing up--[CN] 今日涨幅最高点中 其交易量稍好一点 要比同期提升三倍 Child's Play 3 (1991)
Anybody else lose synch?[JP] 他に同期が切れたのは居るか? Day 7: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2009)
Cross-locking now. Pre-launch auto cycle engaged.[JP] 目標を捕捉 射出周期を同期 Aliens (1986)
Do you realize that so far this year... you've only billed 1,400 hours... which is 200 hours less than you had billed up to this point in calendar '03?[CN] 你意识到没有 今年你的收费时间 至今只有1400小时 比你03年同期整整少了200小时 Truth Be Told (2004)
I posited in 1976 that it is possible to synchronize the fields of two distinct minds to allow the sharing of information across the unconscious state.[JP] 私は1976年に 二つの意識が 脳波を同期できることを発見した 無意識状態を通じて情報を共有できるのだ Pilot (2008)
Only for the duration of the contract.[CN] 只在合同期 A Life Less Ordinary (1997)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
同期[どうき, douki] synchronization (vs), synchronous (a-no) [Add to Longdo]
同期データリンク制御[どうきデータリンクせいぎょ, douki de-tarinku seigyo] Synchronous Data Link Control, SDLC [Add to Longdo]
同期デジタルハイアラキー[どうきデジタルハイアラキー, douki dejitaruhaiaraki-] Synchronous Digital Hierarchy, SDH [Add to Longdo]
同期ビットストリーム[どうきビットストリーム, douki bittosutori-mu] synchronous bit stream [Add to Longdo]
同期[どうきか, doukika] synchronization [Add to Longdo]
同期[どうきしき, doukishiki] synchronous [Add to Longdo]
同期信号[どうきしんごう, doukishingou] synchronous idle (SYN) [Add to Longdo]
同期[どうきてき, doukiteki] synchronous [Add to Longdo]
同期転送モード[どうきてんそうモード, doukitensou mo-do] Synchronous Transfer Mode, STM [Add to Longdo]
同期点識別子[どうきてんしきべつし, doukitenshikibetsushi] syncpoint identifier [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top