ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

同じ年

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -同じ年-, *同じ年*
Japanese-English: EDICT Dictionary
同じ年[おなじどし;おなじとし, onajidoshi ; onajitoshi] (n) same age [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Kim and I are the same age.キムと私は同じ年齢だ。
Jane is as old as I am.ジェーンは私と同じ年齢です。
Jim was born in the same year as him.ジムは彼と同じ年に生まれた。
John is as old as my brother.ジョンは私の弟と同じ年です。
The boy is the same age as my brother.その少年は私の弟と同じ年です。
Naoki is as old as Kaori.ナオキはカオリと同じ年です。
Bob was born in the same year as you.ボブは君と同じ年に生まれた。 [M]
Mr White is about my age.ホワイトさんは私とほぼ同じ年です。
You and I are the same age.君と僕とは同じ年だ。 [M]
We're of an age.私たちは同じ年齢です。
I have a brother of an age with you.私にはあなたと同じ年の兄がいる。
I graduated from college in the same year as your father.私はあなたのお父さんと同じ年に大学を卒業した。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top