ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

同じく

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -同じく-, *同じく*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
同じく[おなじく, onajiku] เหมือน

Japanese-English: EDICT Dictionary
同じく[おなじく, onajiku] (adv,conj,vs) similarly; same (idea); same (name); (P) [Add to Longdo]
同じくらい;同じ位[おなじくらい, onajikurai] (exp) approximately the same [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A boy of seventeen is often as tall as his father.17歳の男の子は、父親と同じくらいの背のあるものが多い。
The second sentence was just as long.2番目の文もちょうど同じくらいの長さだった。
You speak French very well. I wish I could speak as well as you.あなたは大変上手にフランス語が話せる。私もあなたと同じくらい上手にはなすことができればよいのに。
Is that as heavy as this?あれはこれと同じくらい重いですか。
The English love the unicorn as much as they love the lion.イギリス人はライオンと同じくらいユニコーンを愛する。
Yes, he's almost as tall as I am.ええ、ほとんど私と同じくらいの背丈になっていますよ。
California is about as large as Japan.カリフォルニアは日本と同じくらいの広さだ。
Kumiko runs as fast as Tom.クミコはトムと同じくらい速く走ります。
Kumiko is as tall as Tom.クミコはトムと同じくらい背が高い。
This house is about the same size as Peter's.この家は、ピーターの家とだいたい同じくらい大きい。
This flower is as beautiful as that one.この花はあの花と同じくらい美しい。
This desk is as good as that one.この机はあの机と同じくらい上等です。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top