ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

合成

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -合成-, *合成*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合成[hé chéng, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ, ] to compose; to constitute; compound; synthesis; mixture; synthetic, #4,918 [Add to Longdo]
语音合成[yǔ yīn hé chéng, ㄩˇ ㄧㄣ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ, / ] speech synthesis, #92,110 [Add to Longdo]
合成[hé chéng cí, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄘˊ, / ] compound word, #95,155 [Add to Longdo]
合成[hé chéng fǎ, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄈㄚˇ, ] (chemical) synthesis, #105,633 [Add to Longdo]
合成[hé hé chéng, ㄏㄜˊ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ, ] nucleosynthesis, #418,091 [Add to Longdo]
三个臭皮匠,合成一个诸葛亮[sān gè chòu pí jiang, he2 cheng2 yi1 ge4 Zhu1 ge3 Liang4, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄔㄡˋ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄤ˙, hé chéng yī gè Zhū gě Liàng, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄧ ㄍㄜˋ ㄓㄨ ㄍㄜˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] lit. three ignorant cobblers add up to a genius (成语 saw); fig. collective wisdom [Add to Longdo]
偏正式合成[piān zhèng shì hé chéng cí, ㄆㄧㄢ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄘˊ, / ] modified compound word [Add to Longdo]
光能合成[guāng néng hé chéng, ㄍㄨㄤ ㄋㄥˊ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ, ] photosynthesis [Add to Longdo]
合成[hé chéng qì, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧˋ, ] synthesizer [Add to Longdo]
合成橡胶[hé chéng xiàng jiāo, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄠ, / ] synthetic rubber [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
合成[ごうせい, gousei] (n) (n) การปะติดปะต่อ,การสังเคราะห์,การประสม

Japanese-English: EDICT Dictionary
合成[ごうせい, gousei] (n,vs) (1) composition; synthesis; (adj-no) (2) composite; compound; synthetic; mixed; combined; (P) [Add to Longdo]
合成の誤謬[ごうせいのごびゅう, gouseinogobyuu] (n) fallacy of composition [Add to Longdo]
合成ゴム[ごうせいゴム, gousei gomu] (n) synthetic rubber [Add to Longdo]
合成モデリング変換[ごうせいモデリングへんかん, gousei moderingu henkan] (n) {comp} composite modelling transformation [Add to Longdo]
合成[ごうせいおん, gouseion] (n) synthetic sound [Add to Longdo]
合成化学[ごうせいかがく, gouseikagaku] (n) synthetic chemistry [Add to Longdo]
合成化学工業[ごうせいかがくこうぎょう, gouseikagakukougyou] (n) synthetic chemical industry [Add to Longdo]
合成加速度[ごうせいかそくど, gouseikasokudo] (n) resultant acceleration [Add to Longdo]
合成形分類体系[ごうせいがたぶんるいたいけい, gouseigatabunruitaikei] (n) {comp} synthetic classification system [Add to Longdo]
合成[ごうせいご, gouseigo] (n) compound word [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This is a two-seater sofa using stain-resistant artificial leather.汚れに強い合成皮革を使用した2人掛けのソファです。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
合成[ごうせい, gousei] character composition [Add to Longdo]
合成モデリング変換[ごうせうモデリングへんかん, gouseu moderingu henkan] composite modelling transformation [Add to Longdo]
合成形分類体系[ごうせいがたぶんるいたいけい, gouseigatabunruitaikei] synthetic classification system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
合成[ごうせい, gousei] Zusammensetzung, Synthese [Add to Longdo]
合成繊維[ごうせいせんい, gouseisen'i] Kunstfaser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top