ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

合唱

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -合唱-, *合唱*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合唱[hé chàng, ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ, ] chorus; to chorus, #11,304 [Add to Longdo]
合唱[hé chàng tuán, ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] chorus, #23,643 [Add to Longdo]
无伴奏合唱[wú bàn zòu hé chàng, ㄨˊ ㄅㄢˋ ㄗㄡˋ ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ, / ] a cappella (music) [Add to Longdo]
黄河大合唱[Huáng hé dà hé chàng, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˊ ㄉㄚˋ ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ, / ] Yellow river Oratorio (1939) by Xian Xinghai 冼星海 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
合唱[がっしょう, gasshou] (n,vs,adj-no) chorus; singing in a chorus; (P) [Add to Longdo]
合唱[がっしょうきょく, gasshoukyoku] (n) a chorus [Add to Longdo]
合唱[がっしょうたい, gasshoutai] (n) chorus; choir [Add to Longdo]
合唱隊員[がっしょうたいいん, gasshoutaiin] (n) choir member [Add to Longdo]
合唱隊長[がっしょうたいちょう, gasshoutaichou] (n) choir leader [Add to Longdo]
合唱[がっしょうだん, gasshoudan] (n) chorus group; choir; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The party ended up with a chorus.パーティーは合唱で終わった。
We tried hard to get first prize in the chorus contest.私たちは合唱コンクールで一等賞をとるために一生懸命がんばった。
They all sang in chorus.全員で歌を合唱した。
She has been invited to sing in a choir in a foreign country.彼女は海外の合唱団で歌わないかと誘われています。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
合唱[がっしょう, gasshou] -Chor [Add to Longdo]
合唱[がっしょうだん, gasshoudan] -Chor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top