ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

合併

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -合併-, *合併*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合并[hé bìng, ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] to merge; to annex, #3,390 [Add to Longdo]
中西合并[Zhōng Xī hé bìng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧ ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ, 西 / 西] Chinese-Western fusion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
合併[がっぺい(P);ごうへい(ok), gappei (P); gouhei (ok)] (n,vs) combination; union; amalgamation; consolidation; merger; coalition; fusion; annexation; affiliation; incorporation; (P) [Add to Longdo]
合併会社[がっぺいかいしゃ, gappeikaisha] (n) combined company; merged company [Add to Longdo]
合併活動[がっぺいかつどう, gappeikatsudou] (n) merger activity [Add to Longdo]
合併企業[がっぺいきぎょう, gappeikigyou] (n) merged company [Add to Longdo]
合併集合[がっぺいしゅうごう, gappeishuugou] (n) {math} (See 和集合) union [Add to Longdo]
合併[がっぺいしょう, gappeishou] (n) complications (in an illness); (P) [Add to Longdo]
合併比率[がっぺいひりつ, gappeihiritsu] (n) merger ratio [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Kyouwa Bank and Saitama Bank merged into Asahi Bank ten years ago.10年前に協和銀行と埼玉銀行は合併してあさひ銀行になった。
The two clubs united to form one.2つのクラブは合併して1つになった。
The two classes were brought together into a larger class.2つの組は合併されて大人数のクラスになった。
The two companies plan to unite.2社は合併を計画している。
The joint-venture between the American and Japanese companies fell through.アメリカと合併事業は実現を見ませんでした。
The joint-venture in Cambodia backfired.カンボジアでの合併事業は失敗してしまった。
The company was absorbed into a big business.その会社は大企業に(吸収)合併された。
The merger was implemented on a 50-50 ratio.その合併は1対1で行われた。
The two companies combined in a joint corporation.その二つの会社は合併して合弁会社となった。
There is no chance of a union between the two countries.その二つの国が合併する見込みはない。
The tea leaves all point to a merger, if you ask me.たぶん会社が合併するんじゃないかって思うんだけど。
The office has been topsy-turvy since the merger upset everything.会社は合併によってすべてがかわり、混乱状態が続いています。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
合併[がっぺい, gappei] Zusammenschluss, Fusion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top