ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

各种

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -各种-, *各种*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
各种[gè zhǒng, ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] every kind of; all kinds of; various kinds, #415 [Add to Longdo]
各种各样[gè zhǒng gè yàng, ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ ㄍㄜˋ ㄧㄤˋ, / ] various sorts and varieties, #7,954 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're making an ass of yourself, exposing yourself to all sorts of dangers...[CN] 你把你自己置于各种危险之中 出尽了洋相 The Palm Beach Story (1942)
In matters as serious as this, we must make sure of every point and explore every avenue.[CN] 在一定程度上像这件如此严重的案件 我们必须 弄清楚每一个要点 寻求各种途径 Rebecca (1940)
And there are the most wonderful shells and pebbles... all sizes and colors.[CN] 还有美丽的贝壳和鹅卵石 各种尺寸和颜色 Leave Her to Heaven (1945)
SPECIAL EDITION Fair in Holstenwall ! For the first time![CN] 【特号】 霍斯腾沃尔游园集会 各种从未出现过的展示 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
All the quality eats here.[CN] 各种好吃的 哇! Saratoga Trunk (1945)
We Germans must get used to all climates, from Russia to the Sahara.[CN] 全德国人必须适应各种天气 从俄国到撒哈拉 或许你所指的不是天气 Casablanca (1942)
It had an old paper and different hangings.[CN] 各种各样的帷幕 帘子等等 Rebecca (1940)
All you thought about was going to parties and enjoying yourself.[CN] 你总是想着去参加各种聚会 自己享乐 Blithe Spirit (1945)
That was why I put myself down for a return visit... and had to fill in all those forms... and wait about in drafty passages for hours.[CN] 所以我才让自己回来看你 不得不把自己塞进各种形状 在一个风大的过道里一等就是几个小时 Blithe Spirit (1945)
Because, my own true love, I've got to keep in some sort of touch with all the loose ends of this dizzy affair if I'm ever gonna make heads or tails of it.[CN] 因为,我亲爱的. 我得跟进各种线索 才能从这一团乱麻中理出头绪来 The Maltese Falcon (1941)
Oh, yes. By all means.[CN] 好的,用各种方法 The Bells of St. Mary's (1945)
In it Haskell posed as a salesman of hymnals, of all things.[CN] 在信中 他说自己是一个商人... ...一个集各种高尚品德于一身的人 Detour (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top