ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

各地

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -各地-, *各地*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
各地[gè dì, ㄍㄜˋ ㄉㄧˋ, ] in all parts of (a country); various regions, #1,310 [Add to Longdo]
全国各地[quán guó gè dì, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄜˋ ㄉㄧˋ, / ] every part of the country [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
各地[かくち, kakuchi] (n,adj-no) every place; various places; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Internet is very useful for knowing the circumstances of each part of the world.インターネットは世界各地の状況を知るのに、とても役に立ちます。
Mother Teresa used the prize money for her work in India and around the world.マザー・テレサはインドと世界各地で貧しい人々を助けるためにその賞金を使った。
In many parts of the world, there is not enough food to meet everyone's needs.みんなの要求を満たすだけの食糧のない所が、世界各地にある。
PTAs in various place are discussing school regulations.各地のPTAが校則について議論している。
I visited many parts of England.私はイギリス各地を見物した。
The typhoon caused damage in many areas.台風のために各地に被害が発生した。
They came from all over the world to make their homes in this new land, which was thinly populated by native Indians.彼らは、原住民のインディアンがわずかに住んでいたこの新世界に世界の各地からやってきて家を気付いたのであった。
Every year brings stranger weather to many areas of the world.毎年、世界各地に異常な天気が起きています。
Local industry flourished throughout the land in the Edo period thanks to the promotional efforts by each clan.江戸時代に、各藩の奨励策によって、全国各地に地場産業が興った。
Since 9.11 large scale acts of terrorism have occurred all over the world.9.11テロ以来、世界の各地で大規模なテロリズムが発生している。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
各地[かくち, kakuchi] jeder_Ort, jede_Gegend, verschiedene_Gegenden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top