ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

各国

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -各国-, *各国*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
各国[gè guó, ㄍㄜˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] each country; every country; various countries, #2,318 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
各国[かっこく(P);かくこく, kakkoku (P); kakukoku] (n) (1) each nation; (2) many nations; many countries; (P) [Add to Longdo]
各国[かっこくかん, kakkokukan] (exp,adj-no) among countries; between countries [Add to Longdo]
各国語キーボード[かくこくごキーボード, kakukokugo ki-bo-do] (n) {comp} national keyboard [Add to Longdo]
各国政府[かっこくせいふ, kakkokuseifu] (n) governments of various nations of the world [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This study compares the immigration policies of various nations.この研究は各国の移民政策を比較するものである。
The committee called on all nations to work sides by side to curb air pollution.委員会は、大気汚染を抑制するために互いに協力し合うよう各国に要請した。
Each country has its own custom.各国にはそれぞれの習慣がある。
Every nation has its peculiar character.各国民にはそれぞれ独特の性格がある。
Politicians from many countries made pilgrimages to the White House.各国の政治家がホワイトハウス詣でをした。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
各国語キーボード[かくこくごキーボード, kakukokugo ki-bo-do] national keyboard [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
各国[かっこく, kakkoku] jedes_Land, alle_Laender [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top