ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

各个

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -各个-, *各个*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
各个[gè gè, ㄍㄜˋ ㄍㄜˋ, / ] every; various; separately one-by-one, #1,959 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I used to look around rooms expecting to see my father walk in at any minute.[CN] 我经常到各个房间去查看 希望我父亲会突然地走进来 Dangerous Crossing (1953)
If you give to all of them...[CN] 各个人的性质不同 The Young and the Damned (1950)
They're stationed all around the field.[CN] 他们在这儿的各个岗位上 The Adventures of Robin Hood (1938)
"Depression Worldwide - Unemployment spreads in all nations."[CN] "世界性的大萧条... 失业蔓延到了各个国家." Monsieur Verdoux (1947)
Every one a top gun. You ain't got but two now.[CN] 各个都是好手 现在你只有两个人 High Noon (1952)
McNeal divided the district back of the yards... into blocks and sections... and for days and nights, systematically combed every beer parlor and saloon.[CN] [话外音]麦克尼尔把整个社区 分成许多部分... 日日夜夜, 有条不紊地在各个商店和酒吧里搜寻 Call Northside 777 (1948)
- Well, in a way. - In every way.[CN] 一在某些方面 一各个方面 Leave Her to Heaven (1945)
No two men do it alike.[CN] 各个不同 It Happened One Night (1934)
Regulars from all over Paris, of every class, came for rough, boisterous fun and debauchery.[CN] 来自巴黎各个阶层的熟客们... 来此寻欢作乐 纵情酒色 Le Plaisir (1952)
They're coming down all over. Santiago has two cylinders.[CN] 它们显然已经降到各个地方 南美洲,圣地牙哥有两个 The War of the Worlds (1953)
In every way.[CN] 在各个方面 Bordertown (1935)
We have already made more than 25 thousand under 7 seas and 2 oceans.[CN] 我们在各个世界的海里摄影了 万千张相片 The Silent World (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top