ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

受領

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -受領-, *受領*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受领[shòu lǐng, ㄕㄡˋ ㄌㄧㄥˇ, / ] to receive [Add to Longdo]
受领者[shòu lǐng zhě, ㄕㄡˋ ㄌㄧㄥˇ ㄓㄜˇ, / ] a recipient [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
受領[ずりょう;ずろう, zuryou ; zurou] (n,vs) receipt (of letter); acknowledgement; acceptance; (P) [Add to Longdo]
受領[ずりょう;ずろう, zuryou ; zurou] (n) provincial governor (from the middle of the Heian period) [Add to Longdo]
受領システム[じゅりょうシステム, juryou shisutemu] (n) {comp} receiving system [Add to Longdo]
受領[じゅりょうしゃ, juryousha] (n) recipient [Add to Longdo]
受領[じゅりょうしょ, juryousho] (n) receipt [Add to Longdo]
受領[じゅりょうしょう, juryoushou] (n) receipt [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please wait a moment while I write I write out your receipt.ちょっとお待ちください、受領書をおかきします。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
受領システム[じゅりょうシステム, juryou shisutemu] receiving system [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top