ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

受窘

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -受窘-, *受窘*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受窘[shòu jiǒng, ㄕㄡˋ ㄐㄩㄥˇ, ] embarrassed; bothered; in an awkward position, #90,758 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, Marcus, usually one is embarrassed by one's relatives but today I was proud of you.[CN] 我经常因为亲友而受窘 但今天我为你骄傲 Quo Vadis (1951)
25 years of partnership, and you did nothing but cheat Jumba, embarrass Jumba, steal from Jumba, and finally fink on Jumba to Galactic Federation.[CN] 25年合夥,你除了欺骗强霸什么也没作 让强霸受窘,对强霸窃取豪夺 而且最后并将强霸诓到银河系联邦 Leroy & Stitch (2006)
I don't want to embarrass you. Will that give you enough time?[CN] 我不想让你受窘 时间够你用吗 Dangerous Liaisons (1988)
- A pecuniary embarrassment.[CN] -金钱上受窘 Fanny and Alexander (1982)
But then, people make me feel embarrassed, like I don't have goals or something.[CN] 但是我总感到受窘 好像我没有人生目标似的。 Parenthood (1989)
Her Majesty's government.[CN] 能轻易使女王陛下政府受窘 Licence to Kill (1989)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top