ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

发展

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -发展-, *发展*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
发展[fā zhǎn] (vi ) พัฒนา, การพัฒนา,​ความก้าวหน้า

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发展[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] development; growth; to develop; to grow; to expand, #73 [Add to Longdo]
发展中国家[fā zhǎn zhōng guó jiā, ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] developing country, #6,383 [Add to Longdo]
上海浦东发展银行[Shàng hǎi Pǔ dōng Fā zhǎn Yín háng, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄆㄨˇ ㄉㄨㄥ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] Shanghai Pudong Development Bank, #58,432 [Add to Longdo]
香港贸易发展[Xiāng Gǎng Mào yì Fā zhǎn jú, ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄐㄩˊ, / 貿] Hong Kong Trade Development Council, #74,847 [Add to Longdo]
国家发展计划委员会[guó jiā fā zhǎn jì huà wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] PRC State Development and Planning Committee, set up 1998 to replace State Planning Committee 國家計劃委員會|国家计划委员会, replaced in 2003 by National development and reform commission 國家發展和改革委員會|国家发展和改革委员会, #78,075 [Add to Longdo]
全球发展中心[quán qiú fā zhǎn zhōng xīn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] Center for Global Development (an environmental think tank) [Add to Longdo]
分布式发展模型[fēn bù shì fā zhǎn mó xíng, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] distributed developmental model [Add to Longdo]
可持续发展[kě chí xù fā zhǎn, ㄎㄜˇ ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] sustainable development [Add to Longdo]
国家发展和改革委员会[guó jiā fā zhǎn hé gǎi gé wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄏㄜˊ ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] PRC National development and reform commission, set up in 2003 to replace previous State Planning Committee [Add to Longdo]
大力发展[dà lì fā zhǎn, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] vigorous expansion; rapid development [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you put your money where your mouth is, you should be joining one of these socialist wotsit groups or the nuclear disarmament whatever, but you don't.[CN] 如果你想在政治方面发展 你应该加入... 某个社会组织 Life Is Sweet (1990)
Mention to the money boys that we want to build up a Russian list and they throw money at us.[CN] 我们只要和银行说 想在俄罗斯发展 贷款一定没有问题 The Russia House (1990)
So here in Twin Peaks, health and industry go hand in hand.[CN] 所以... 在双峰镇 健康跟工业发展是可以兼顾的 Episode #1.1 (1989)
Even at the, um, temporary expense of my larger business opportunities.[CN] 也是我将来 长远发展的一个资本 Episode #2.6 (1990)
- Oh, Russia's top of the pops these days.[CN] 俄罗斯的发展潜力十分丰富 The Russia House (1990)
She always said we'd have to wait and see how things went.[CN] 要再看看我们的发展势头再说 Mystery Train (1989)
Well, I don't want it sitting there, do I, for two years, blocking me view?[CN] 我不想在这儿待两年来阻碍我的发展 Life Is Sweet (1990)
It has more of a future than I do...[CN] 有更多发展前途 My Nights Are More Beautiful Than Your Days (1989)
As the fetus develops... it can spend up to seventy percent of its day... in a dream state.[CN] 胎儿在发展时 每天有七成的时间 处在做梦状态 A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child (1989)
The Russian military effort is stalled, the American military effort is stalled.[CN] 俄罗斯的军事发展停下来 美国的军事发展停下来 The Russia House (1990)
Most of our customers come to this town with contracts to bring peace and prosperity to the arms industry for the next "5"0 years.[CN] 在未来五十年军备工业能够和平地发展 The Russia House (1990)
We went fast.[CN] 我们发展得太快了 My Nights Are More Beautiful Than Your Days (1989)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top