ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

反面

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -反面-, *反面*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反面[fǎn miàn, ㄈㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, ] reverse side of sth; opposite side of some topic; the other side, #16,021 [Add to Longdo]
反面[fǎn miàn r, ㄈㄢˇ ㄇㄧㄢˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 反面, reverse side of sth; opposite side of some topic; the other side [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
反面[はんめん, hanmen] (n-adv,n) on the other hand; opposite side; reverse; (P) [Add to Longdo]
反面[はんめんに, hanmenni] (adv) on the other hand [Add to Longdo]
反面教師[はんめんきょうし, hanmenkyoushi] (n) bad example from which one can learn; good example of what not to do (esp. how not to behave); negative example [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The job pays well, but on the other hand I have to work twelve hours a day.その仕事は十分にお金になるが、その反面1日に12時間働かなくてはならない。
The nation's trade balance improved last year as exports were strong, while imports remained steady.昨年は輸出が好調の反面、輸入が落ち着いていたので貿易収支は改善した。
Every cloud has a silver lining.憂いの反面には喜びがあるものだ。
In contrast to his frightening looks his voice was kind and calm.彼の顔は怖そうに見える反面、彼の声は優しくおだやかだった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
反面[はんめん, hanmen] andere_Seite [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top