ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

反対側

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -反対側-, *反対側*
Japanese-English: EDICT Dictionary
反対側[はんたいがわ, hantaigawa] (n) opposite side [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Besides," she says, "it doesn't cost much when you think it's the other side of the world.「それに、地球の反対側だと考えればそんなに高くはないわよ」と言う。 [F]
The building is from across the room.その建物は部屋の反対側からよく見える。
The record is finished. Turn it over to the other side.レコードが終わりました。反対側にひっくり返しなさい。
The flower shop is opposite the park.花屋は公園の反対側にもある。
We heard the echo of our voices from the other side of the valley.私たちの声のこだまが谷の反対側から聞こえた。
He lives across the street from us.彼は私たちと道を隔てた反対側に住んでいます。
He lives just across the road.彼は道の反対側に住んでいる。
They live on the other side of the road.彼らは道の反対側に住んでいる。
She was across in ten minutes.彼女は10ぷんで反対側についた。
She was across in thirty minutes.彼女は30分で反対側についた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
反対側[はんたいがわ, hantaigawa] die_entgegengesetzte_Seite [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top