ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

双方向

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -双方向-, *双方向*
Japanese-English: EDICT Dictionary
双方向[そうほうこう, souhoukou] (n,adj-no) two-way; bidirectional; interactive [Add to Longdo]
双方向CATV[そうほうこうシーエーティービー;そうほうこうシーエーティーブイ, souhoukou shi-e-tei-bi-; souhoukou shi-e-tei-bui] (n) {comp} bi-directional CATV [Add to Longdo]
双方向テレビ[そうほうこうテレビ, souhoukou terebi] (n) interactive television [Add to Longdo]
双方向印刷[そうほうこういんさつ, souhoukouinsatsu] (n) {comp} bidirectional printing [Add to Longdo]
双方向[そうほうこうせい, souhoukousei] (n,adj-no) {comp} bidirectionality [Add to Longdo]
双方向通信[そうほうこうつうしん, souhoukoutsuushin] (n) {comp} bidirectional communication [Add to Longdo]
双方向番組[そうほうこうばんぐみ, souhoukoubangumi] (n) interactive program; interactive programme [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
More and more people are rushing to make use of the interactive nature of the medium.ますます多くの人が、その媒体の双方向的な性質を利用しようと躍起になっている。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
双方向[そうほうこう, souhoukou] bidirectional (a-no) [Add to Longdo]
双方向テレビ[そうほうこうテレビ, souhoukou terebi] interactive TV [Add to Longdo]
双方向印刷[そうほうこういんさつ, souhoukouinsatsu] bidirectional printing [Add to Longdo]
双方向[そうほうこうせい, souhoukousei] bidirectionality [Add to Longdo]
双方向通信[そうほうこうつうしん, souhoukoutsuushin] bidirectional communication [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top