ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -厲-, *厲*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[厲, lì, ㄌㄧˋ] whetstone; to grind, to sharpen, to whet
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  萬 [wàn, ㄨㄢˋ]
Etymology: -

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lì, ㄌㄧˋ, / ] severe; surname Li, #13,871 [Add to Longdo]
厉害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, / ] difficult to deal with; difficult to endure; ferocious; radical; serious; terrible; tremendous; violent, #2,697 [Add to Longdo]
严厉[yán lì, ㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] severe; strict, #5,469 [Add to Longdo]
厉声[lì shēng, ㄌㄧˋ ㄕㄥ, / ] stern voice, #18,505 [Add to Longdo]
凄厉[qī lì, ㄑㄧ ㄌㄧˋ, / ] sad and shrill, #28,665 [Add to Longdo]
变本加厉[biàn běn jiā lì, ㄅㄧㄢˋ ㄅㄣˇ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ, / ] lit. change to more severe (成语 saw); to become more intense (esp. of shortcoming); to aggravate; to intensify, #31,710 [Add to Longdo]
厉鬼[lì guǐ, ㄌㄧˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] malicious spirit; devil, #56,695 [Add to Longdo]
色厉内荏[sè lì nèi rěn, ㄙㄜˋ ㄌㄧˋ ㄋㄟˋ ㄖㄣˇ, / ] lit. show strength while weak inside (成语 saw); appearing fierce while cowardly at heart; a sheep in wolf's clothing, #87,922 [Add to Longdo]
威厉[wēi lì, ㄨㄟ ㄌㄧˋ, / ] awe-inspiring; majestic, #332,813 [Add to Longdo]
粗厉[cū lì, ㄘㄨ ㄌㄧˋ, / ] abrasive; husky (voice) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top