ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -厌-, *厌*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[厌, yàn, ㄧㄢˋ] to dislike, to detest; to reject; to satiate
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] cliff, Rank: 1633

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yàn, ㄧㄢˋ, / ] loathe, #13,043 [Add to Longdo]
[tǎo yàn, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ, / ] disgusting; troublesome; nuisance; nasty; to hate doing sth, #2,221 [Add to Longdo]
[yàn wù, ㄧㄢˋ ㄨˋ, / ] to loath; to hate; disgusted with sth, #11,137 [Add to Longdo]
[yàn juàn, ㄧㄢˋ ㄐㄩㄢˋ, / ] dreary; to tired of; to be weary of, #12,541 [Add to Longdo]
[yàn fán, ㄧㄢˋ ㄈㄢˊ, / ] bored; fed up with sth; sick of sth, #20,582 [Add to Longdo]
[yàn yǎng, ㄧㄢˋ ㄧㄤˇ, / ] anaerobic, #28,396 [Add to Longdo]
[yàn shí, ㄧㄢˋ ㄕˊ, / ] anorexia, #34,158 [Add to Longdo]
喜新[xǐ xīn yàn jiù, ㄒㄧˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˋ ㄐㄧㄡˋ, / ] lit. to like the new, and hate the old (成语 saw); fig. enamored with new people (e.g. new girlfriend), bored with the old, #37,547 [Add to Longdo]
[yàn shì, ㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] world-weary; pessimistic, #43,507 [Add to Longdo]
贪得无[tān dé wú yàn, ㄊㄢ ㄉㄜˊ ㄨˊ ㄧㄢˋ, / ] insatiably greedy, #53,293 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top