ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -厄-, *厄*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[厄, è, ㄜˋ] adversity, difficulty, distress
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  㔾 [xiān, ㄒㄧㄢ]
Etymology: [ideographic] A person 㔾 being crushed under pressure 厂, Rank: 2407

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[è, ㄜˋ, ] distressed, #16,838 [Add to Longdo]
瓜多尔[È guā duō ěr, ㄜˋ ㄍㄨㄚ ㄉㄨㄛ ㄦˇ, / ] Ecuador, #22,734 [Add to Longdo]
尔尼诺[È ěr Ní nuò, ㄜˋ ㄦˇ ㄋㄧˊ ㄋㄨㄛˋ, / ] El Niño, equatorial climate variation in the Pacific, #58,198 [Add to Longdo]
立特里亚[È lì tè lǐ yà, ㄜˋ ㄌㄧˋ ㄊㄜˋ ㄌㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Eritrea, #71,748 [Add to Longdo]
卡尔斯鲁[Kǎ ěr sī lǔ è, ㄎㄚˇ ㄦˇ ㄙ ㄌㄨˇ ㄜˋ, / ] Karlsruhe (city in Germany), #113,333 [Add to Longdo]
洛斯[È luò sī, ㄜˋ ㄌㄨㄛˋ ㄙ, ] Eros, cherub in Greek mythology, son of Aphrodite 阿弗洛狄忒 and Hermes 赫爾墨斯|赫尔墨斯; Cupid, #581,550 [Add to Longdo]
什塔[È shén tǎ, ㄜˋ ㄕㄣˊ ㄊㄚˇ, ] Ørsta (city in Norway) [Add to Longdo]
尔尼诺現象[è ěr ní nuò xiàn xiàng, ㄜˋ ㄦˇ ㄋㄧˊ ㄋㄨㄛˋ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] El Niño effect, equatorial climatic variation over the Pacific Ocean [Add to Longdo]
尔布鲁士[È ěr bù lǔ shì, ㄜˋ ㄦˇ ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄕˋ, / ] Mt Elbrus, the highest peak of the Caucasus mountains [Add to Longdo]
基拉韦[Kī lā wéi è, ㄎㄧ ㄌㄚ ㄨㄟˊ ㄜˋ, / ] Kilauea, Hawaii, the world's most active volcano [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やく, yaku] (n) misfortune; bad luck; evil; disaster; (P) [Add to Longdo]
を落とす[やくをおとす, yakuwootosu] (exp,v5s) to exorcise; to escape evil [Add to Longdo]
[やっかい, yakkai] (adj-na,n) (1) trouble; burden; nuisance; bother; worry; (2) care; dependence; support; kindness; obligation; staying (with a person); (P) [Add to Longdo]
介事[やっかいごと, yakkaigoto] (n) trouble; difficulty; burden [Add to Longdo]
介者[やっかいもの, yakkaimono] (n) dependent; parasite; hanger-on; burden [Add to Longdo]
介払い[やっかいばらい, yakkaibarai] (n,vs) driving off a troublesome person; getting rid of a nuisance [Add to Longdo]
介物[やっかいもの, yakkaimono] (n) nuisance; encumbrance [Add to Longdo]
[やくさい, yakusai] (n) calamity; disaster; accident [Add to Longdo]
除け;よけ[やくよけ, yakuyoke] (n) warding off evil [Add to Longdo]
[やくまえ, yakumae] (n) the year before the unlucky year [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Your conduct gave rise to another problem.あなたの行いはまたもや介なことを引き起こした。
Good riddance!いい介払いだ。
The member of the family who is always in trouble is the black sheep.いつも面倒を起こしているのは、その家族の介者である。
No one can say for sure how this awkward state of affairs came about.この介な事態が生じたのか確かなところは誰にも言えません。
To make matters worse, he isn't even conscious of annoying his neighbors.さらに介なことに、彼は近所の人に迷惑をかけていることにさえ気づいていない。
It may give rise to serious trouble.それは介なことになるかもしれない。
We didn't have much trouble.たいして介ではなかった。
Tim is the black sheep of the Jones' family.ティムはジョーンズ家の介者だった。
In any case, it's troublesome, isn't it.どっちにしても、介ですね。
I am having trouble with one thing after another.私は次から次へと介なことがある。
The boy was fed up with being treated as a burden.少年は介者扱いをされて憤慨した。
The autocrat strove in vain to deal with the awkward situation.独裁者はその介な状況に対処しようとしたが、どうにもならなかった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[やく, yaku] UNGLUECK, UNHEIL, MISSGESCHICK [Add to Longdo]
[やっかい, yakkai] -Muehe, Belaestigung, Unterstuetzung, Hilfe [Add to Longdo]
介者[やっかいもの, yakkaimono] Familie, Familienangehoerige, Klotz_am_Bein, -Last [Add to Longdo]
[やくどし, yakudoshi] Ungluecksjahr, kritisches_Alter [Add to Longdo]
払い[やくはらい, yakuharai] Exorzismus, Geisterbeschwoerung [Add to Longdo]
[やくび, yakubi] Unglueckstag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top