ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

危急

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -危急-, *危急*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危急[wēi jí, ㄨㄟ ㄐㄧˊ, ] critical; desperate (situation), #14,952 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
危急[ききゅう, kikyuu] (n) (1) emergency; (2) endangerment (of a species); (P) [Add to Longdo]
危急[ききゅうしゅ, kikyuushu] (n) vulnerable species [Add to Longdo]
危急存亡[ききゅうそんぼう, kikyuusonbou] (n) life-and-death matter; an emergency or crisis where survival is threatened [Add to Longdo]
危急存亡の秋;危急存亡の時[ききゅうそんぼうのとき, kikyuusonbounotoki] (n) crisis; critical moment; critical time [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She provided for an urgency.彼女は危急の事態に備えた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So then, you wish to provide us with something to assist in our fight, is that correct? Yes.[JA] では改めて米国の知見を 日 本国危急の事態に堤供したいと Shin Godzilla (2016)
Me with a gun on the hip and a kidnapped lady on my hands I'm going to ask questions from cops?[CN] 我的情况危急 而且绑架了一位女士 我还要问警察问题? His Girl Friday (1940)
At a time like this how can anyone call on a man who is so old?[JA] こ の危急 存亡の と き に War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
Yes, it sounded urgent.[CN] 是,像很危急 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
"For aiding Detective Mark Dixon in a time of danger." Yes.[CN] "在危急时刻帮助马克狄克逊警探" Where the Sidewalk Ends (1950)
This is what the law calls an exigent circumstance.[JA] これは 法律が危急事態と呼ぶ状況だ Pilot (2009)
Fats knew the game was in the clutch, so he had to do something to stop you.[CN] 肥子知道赌局危急紧张 所以必须略施小技来挡你 The Hustler (1961)
For a while last night, it seemed to be touch-and-go.[CN] 昨晚那段时间, 可以说是情势危急 High Society (1956)
We're witnessing the lousy end to a filthy, lousy operation to save Mundt's skin.[JA] 僕たちは ムントの危急を 救うための 証人だったんだ The Spy Who Came In from the Cold (1965)
(De Guingand) It was a frightfully important battle, and it was touch and go that we might have lost our whole Middle East base.[CN] 这是一场极其重要的战役, 情势非常危急 我们可能失去整个中东的基地 The Desert: North Africa - 1940-1943 (1973)
It's urgent I reach Frederic Downing from WilPharma.[JA] 私が危急の時はウィルファーマの フレディリック・ダウニングに連絡して下さい Resident Evil: Degeneration (2008)
- Right, it was a serious crisis.[CN] - 对, 很危急. Kidnapping, Caucasian Style (1967)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
危急[ききゅう, kikyuu] Notfall, Krise, drohende_Gefahr [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top