ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -南-, *南*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[南, nán, ㄋㄢˊ] south; southern; southward
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]    冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]    丷 [ha, ㄏㄚ˙]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictographic] A musical bell, Rank: 307

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nán, ㄋㄢˊ, ] south, #1,173 [Add to Longdo]
[Nán jīng, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ, ] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods, #1,526 [Add to Longdo]
[Yuè nán, ㄩㄝˋ ㄋㄢˊ, ] Vietnam; Vietnamese, #3,109 [Add to Longdo]
[Hé nán, ㄏㄜˊ ㄋㄢˊ, ] Henan province (Honan) in central China, abbr. 豫, capital Zhengzhou 鄭州|郑州, #3,166 [Add to Longdo]
[Hú nán, ㄏㄨˊ ㄋㄢˊ, ] Hunan province in south central China, abbr. 湘, capital Changsha 長沙|长沙, #3,292 [Add to Longdo]
[nán fāng, ㄋㄢˊ ㄈㄤ, ] south; the southern part of the country; the South, #3,443 [Add to Longdo]
[Yún nán, ㄩㄣˊ ㄋㄢˊ, / ] Yunnan province in southwest China, bordering on Vietnam, Laos and Myanmar, abbr. 滇 or 雲|云, capital Kunming 昆明, #3,559 [Add to Longdo]
[nán bù, ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ, ] southern part, #4,355 [Add to Longdo]
[Hǎi nán, ㄏㄞˇ ㄋㄢˊ, ] Hainan province, an island off southern China, abbr. 瓊|琼, capital Haikou 海口, #4,746 [Add to Longdo]
[Jǐ nán, ㄐㄧˇ ㄋㄢˊ, / ] Ji'nan, subprovincial city and capital of Shandong province in northeast China, #4,861 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かぼちゃ, kabocha] (n) ฟักทอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[みなみ, minami] ืทางใต้ , ทิศใต้, See also: S. south
[なんきょく, nankyoku] (n) ขั้วโลกใต้, See also: R. south pole

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
アルプス[みなみあるぷす, minamiarupusu] TH: เทือกเขาแอลป์ใต้(ในประเทศญี่ปุ่น)  EN: southern alps (of Japan)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[みなみ, minami] (n) south; (P) [Add to Longdo]
々西;西[なんなんせい, nannansei] (n) south-southwest [Add to Longdo]
々東;[なんなんとう, nannantou] (n) south-southeast [Add to Longdo]
する[みなみする, minamisuru] (vs-s) (arch) to go south [Add to Longdo]
アジア[みなみアジア, minami ajia] (n) South Asia [Add to Longdo]
アジア語族[みなみアジアごぞく, minami ajia gozoku] (n) (See オーストロアジア語族) Austro-Asiatic (family of languages) [Add to Longdo]
アフリカ[みなみアフリカ, minami afurika] (n) South Africa; (P) [Add to Longdo]
アフリカ共和国[みなみアフリカきょうわこく, minami afurika kyouwakoku] (n) (See 阿共和国) Republic of South Africa [Add to Longdo]
アフリカ戦争[みなみアフリカせんそう, minami afurika sensou] (n) (obsc) (See ボーア戦争) (second) Boer War (1899-1902) [Add to Longdo]
アフリカ連邦[みなみアフリカれんぽう, minami afurika renpou] (n) The Union of South Africa [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
On April 1, Nanyo Foods Co. Ltd. will move to its new building in Yokohama.4月1日、洋フーズ株式会社は横浜の新社屋に移転します。
The letters ASEAN stand for the Association of Southeast Asian Nations.ASEANという文字は東アジア諸国連合を表します。
Those birds build their nests in the summer and fly to the south in the winter.あの鳥たちは夏に巣を作り、冬にへ渡る。
Many American high-school students do not know that the Civil War took place between 1861 and 1865.アメリカの高校生で、北戦争が1861年から1865年までの間に起こったことをしらないものが多い。
Quito, Ecuador, is a little south of the equator.エクアドルのキトは赤道のすぐにある。
From the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.エコロジーの視点からいうと、極は観光や商業的な探索ではなく、研究のみに利用されるべきである。
Australia is smaller than South America.オーストラリアはアメリカより小さい。
The Union of South Africa has had racial problems in recent years.ここ数年ア連邦は人種問題をかかえてきた。
This is how Scott and his men arrived at the South Pole.このようにしてスコットと彼の部下は極にたどりついた。
The lines of this field run between magnetic north and magnetic south at the two poles.この磁場の線が2極で北の磁力との磁力の間に走っています。
This river flows south into the sea.この川はへ流れて海に注ぎこむ。
These windows look to the south.この窓は向きだ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みなみ, minami] Sueden [Add to Longdo]
アルプス[みなみあるぷす, minamiarupusu] Suedalpen (in Japan) [Add to Longdo]
[なんぼく, nanboku] Sueden_und_Norden, Nordsued- [Add to Longdo]
[みなみぐち, minamiguchi] Suedausgang [Add to Longdo]
[なんきょく, nankyoku] Suedpol [Add to Longdo]
極圏[なんきょくけん, nankyokuken] suedlicher_Polarkreis [Add to Longdo]
[なんべい, nanbei] Suedamerika [Add to Longdo]
[なんい, nan'i] suedliche_Breite [Add to Longdo]
[なんばん, nanban] "die_suedlichen_Barbaren" [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top