ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

協和

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -協和-, *協和*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
协和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] mediate; harmonize; (mus.) consonant; cooperation; Concorde (the Anglo-French aircraft), #29,624 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
協和[きょうわ, kyouwa] (n,vs) concord; harmony; concert; (P) [Add to Longdo]
協和[きょうわおん, kyouwaon] (n) consonance [Add to Longdo]
協和[きょうわご, kyouwago] (n) Manchukuo dialect [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Kyouwa Bank and Saitama Bank merged into Asahi Bank ten years ago.10年前に協和銀行と埼玉銀行は合併してあさひ銀行になった。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The world presents itself as a cacophony of sights, sounds, smells, recollections.[JP] 世界はそれ自身が 景色、音、匂い、記憶の不協和音で 描写される。 Tome-wan (2014)
Simple cognitive dissonance.[JP] 単なる認知不協和 The Well-Tempered Clavier (2016)
There's a very long public history of disharmony between your two bureaus.[JP] 2局間の不協和音は とても長い歴史があって 広く知られているところです The Crimson Ticket (2012)
The Concorde plans may have gone beyond that.[CN] 據說協和式的主要圖紙 也是這樣送出去的 Escape to Nowhere (1973)
Like music, we are finite events, unique arrangements, sometimes harmonious, sometimes dissonant.[JP] 音楽のように 様々な出来事が 調和や不協和 Fromage (2013)
A simple cognitive dissonance. That's all.[JP] 単なる認知的不協和に 過ぎない The Stray (2016)
It's cognitive dissonance.[JP] これは 認知的不協和だよ Midnight in Paris (2011)
This-this cacophony which follows us into our homes and into our beds and seeps into our... into our souls, for want of a better word.[JP] この不協和音が 僕らについて 家の中に入り ベッドの中にまで忍び込み The Marchioness (2013)
The dissonance might foster a change in your mind.[JP] 協和音は君の心の変化を促すだろう。 Takiawase (2014)
We can't afford any kind of dissonance among our people.[JP] 乗組員の間で不協和があっては困ります It's Only the Beginning (2009)
Hey, Mom, did you know the Concorde gets you here in half the time ?[CN] 嗨 媽咪 你知道協和號 只要花一半時間就能到嗎 The Parent Trap (1998)
Dissonance. Look...[JP] 協和音だ ほら! The Box (2010)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top