ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

协议

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -协议-, *协议*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
协议[xié yì, ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] agreement; pact; protocol, #1,393 [Add to Longdo]
网络协议[wǎng luò xié yì, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] network protocol, #78,208 [Add to Longdo]
中俄边界协议[Zhōng É biān jiè xié yì, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] Sino-Russian Border Agreement of 1991 [Add to Longdo]
停火协议[tíng huǒ xié yì, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] cease fire agreement [Add to Longdo]
地址解析协议[dì zhǐ jiě xī xié yì, ㄉㄧˋ ㄓˇ ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] address resolution protocol; ARP [Add to Longdo]
服务广告协议[fú wù guǎng gào xié yì, ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 广 / ] Service Advertisement Protocol; SAP [Add to Longdo]
协议[hé xié yì, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] nuclear agreement [Add to Longdo]
简单网络管理协议[jiǎn dān wǎng luò guǎn lǐ xié yì, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] Simple Network Management Protocol; SNMP [Add to Longdo]
网络层协议[wǎng luò céng xié yì, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] network layer protocol [Add to Longdo]
许可协议[xǔ kě xié yì, ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] license [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top