ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -匪-, *匪*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[匪, fěi, ㄈㄟˇ] bandits, robbers, gangsters
Radical: , Decomposition:   匚 [fāng, ㄈㄤ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] basket, Rank: 2201

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fěi, ㄈㄟˇ, ] bandit, #8,089 [Add to Longdo]
[tǔ fěi, ㄊㄨˇ ㄈㄟˇ, ] bandit, #15,899 [Add to Longdo]
[fěi tú, ㄈㄟˇ ㄊㄨˊ, ] gangster; bandit, #22,779 [Add to Longdo]
[jiǎo fěi, ㄐㄧㄠˇ ㄈㄟˇ, ] to suppress bandits (used by the Nationalist government in their 1930s campaigns against the communists), #33,107 [Add to Longdo]
[dào fěi, ㄉㄠˋ ㄈㄟˇ, / ] bandit, #51,235 [Add to Longdo]
[pàn fěi, ㄆㄢˋ ㄈㄟˇ, ] rebel bandit, #65,534 [Add to Longdo]
[bái fěi, ㄅㄞˊ ㄈㄟˇ, ] White bandits, #96,532 [Add to Longdo]
[sǎn fěi, ㄙㄢˇ ㄈㄟˇ, ] scattered bandits; fig. random jottings; marginal notes, #128,248 [Add to Longdo]
[wán fěi, ㄨㄢˊ ㄈㄟˇ, / ] gangster; bandit, #199,157 [Add to Longdo]
夙夜[sù yè fěi xiè, ㄙㄨˋ ㄧㄝˋ ㄈㄟˇ ㄒㄧㄝˋ, ] to work from morning to night (成语 saw), #312,815 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひぞく, hizoku] (n) bandit; rebel [Add to Longdo]
[ひだん, hidan] (n) bandit gang [Add to Longdo]
[ひと, hito] (n) bandit [Add to Longdo]
[ひきゅう, hikyuu] (n) self-sacrificing service [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Shortly before eight o'clock, four men,[CN] 在早上8点之前有4个劫 The Killers (1946)
"was the victim yesterday of a sensational robbery.[CN] 昨日遭到劫抢劫 The Killers (1946)
"At the point of drawn guns,[CN] 当时劫都拿着枪 The Killers (1946)
"Each step of the holdup had obviously been carefully planned,[CN] 对抢劫的每一步 骤都进行了详细策划 The Killers (1946)
Here, now. Stop crying.[CN] 是我军摧毁军火以免留给北 Gone with the Wind (1939)
You always think boys are wearing their hats over one eye. Let him wear it the way it is.[CN] 不见得斜着戴随他高兴吧 Foreign Correspondent (1940)
"Bandits rob hat factory of quarter-million payroll.[CN] 抢劫了帽子厂的2 5万美元的工资 The Killers (1946)
These people are criminals, more dangerous than your rumrunners and housebreakers.[CN] 这些人是罪犯,比盗更可怕 Foreign Correspondent (1940)
"There was nothing unusual about the interlopers...[CN] 对于这些混进来的劫 并没有特别之处... The Killers (1946)
"One of them, however, is described by the paymaster as wearing...[CN] 其中有一个劫... The Killers (1946)
We're all run out of chloroform, Dr. Meade. Then we'll have to operate without it.[CN] 来了! Gone with the Wind (1939)
It makes you look like a gangster.[CN] 不要斜着戴,好像土 Foreign Correspondent (1940)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top