ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -北-, *北*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[北, běi, ㄅㄟˇ] north; northern; northward
Radical: , Decomposition:   ?  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [pictographic] Two people 匕 sitting back-to-back; phonetic loan for "north", Rank: 315

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[běi, ㄅㄟˇ, ] north, #1,274 [Add to Longdo]
[Běi jīng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ, ] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市; fig. PRC government, #209 [Add to Longdo]
京时间[Běi jīng Shí jiān, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] Chinese Standard Time, #2,279 [Add to Longdo]
京市[Běi jīng shì, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, ] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市, #2,351 [Add to Longdo]
[dōng běi, ㄉㄨㄥ ㄅㄟˇ, / ] northeast, #3,305 [Add to Longdo]
[běi fāng, ㄅㄟˇ ㄈㄤ, ] north; the northern part a country; China north of the Yellow River, #4,300 [Add to Longdo]
[běi bù, ㄅㄟˇ ㄅㄨˋ, ] northern part; Tonkin (region in Vietnam), #4,793 [Add to Longdo]
[Hé běi, ㄏㄜˊ ㄅㄟˇ, ] Hebei province (Hopeh) in north China surrounding Beijing, abbr. 冀, capital Shijiazhuang 石家庄, #4,944 [Add to Longdo]
[Hú běi, ㄏㄨˊ ㄅㄟˇ, ] Hubei province (Hupeh) in central China, abbr. 鄂, capital Wuhan 武漢|武汉, #4,975 [Add to Longdo]
[Běi Dà, ㄅㄟˇ ㄉㄚˋ, ] Beijing University (abbr. for 京大學|京大学), #5,554 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
朝鮮[きたちょうせん, kitachousen] (n, name) ประเทศเกาหลีเหนือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
海道[ほっかいどう, hokkaidou] (n, name) ฮอกไกโด(ชื่อจังหวัด เป็นจังหวัดที่อยู่ทางเหนือสุดของประเทศญีุ่ปุ่น และเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น มีเนื้อที่22เปอร์ของเป็นเทศญี่ปุ่น)
[ほくおう, hokuou] (n) ยุโรปเหนือ
[ほっきょく, hokkyoku] (n) ขั้วโลกเหนือ, See also: R. north pole

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ほくだい, hokudai] TH: ชื่อย่อเรียกมหาวิทยาลัยฮอกไกโด  EN: Hokkaido University
[ほくとう, hokutou] TH: ตะวันออกเฉียงเหนือ
アメリカ[きたあめりか, kitaamerika] TH: อเมริกาเหนือ  EN: North America

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きた, kita] (n) north; (P) [Add to Longdo]
々西;西[ほくほくせい, hokuhokusei] (n) north-northwest [Add to Longdo]
に向いた窓[きたにむいたまど, kitanimuitamado] (n) window to the north [Add to Longdo]
の政所[きたのまんどころ, kitanomandokoro] (n) (hon) (See 摂政,関白,大臣・だいじん,大納言・1,中納言) legal wife of a regent, of the imperial adviser, or of an official at the Grand Council of State [Add to Longdo]
の対[きたのたい, kitanotai] (n) (See 対の屋) northern side house (to the rear of a main residence; often home to one's wife) [Add to Longdo]
の方[きたのかた, kitanokata] (n) (1) northward; facing the north; (2) (hon) nobleman's true wife [Add to Longdo]
アイルランド[きたアイルランド, kita airurando] (n) Northern Ireland; (P) [Add to Longdo]
アメリカ[きたアメリカ, kita amerika] (n) North America [Add to Longdo]
カリフォルニア[ほくカリフォルニア, hoku kariforunia] (n) Northern California [Add to Longdo]
[ほくい, hokui] (n) north latitude; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.2、3ヶ月後、彼らは極にある繁殖地へと戻っていきます。
I'm near the on ramp to 25 north.25号線方面の入り口付近にいます。
Have you been to Hokkaido?あなたは海道に行ったことがありますか。
You are from Hokkaido, aren't you?あなたは海道出身ですよね。
Many American high-school students do not know that the Civil War took place between 1861 and 1865.アメリカの高校生で、南戦争が1861年から1865年までの間に起こったことをしらないものが多い。
The natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..アメリカの太平洋西海岸沿いに住む原住民は、おそらくアジアから移住した種族の子孫なのである。
The climate of England is similar to that of Hokkaido.イギリスの気候は海道の気候とにている。
Italy is bounded on the north by Switzerland.イタリアは部でスイスに接している。
Yes, it does. But it snows more in Niigata than in Hokkaido.ええ。でも海道より新潟のほうがもっと降りますよ。
My neighbors say they're going on a family trip to Hokkaido.お隣さんは海道まで家族旅行だって。
Canada is on the north side of America.カナダはアメリカの側にある。
Canada is to the north of the United States.カナダは合衆国のにある。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きた, kita] Norden [Add to Longdo]
[ぺきん, pekin] Peking [Add to Longdo]
[ほくほくとう, hokuhokutou] Nordnordost [Add to Longdo]
[きたく, kitaku] (Name eines Verwaltungsbezirkes) [Add to Longdo]
斗七星[ほくとしちせい, hokutoshichisei] der_Grosse_Baer [Add to Longdo]
斗星[ほくとせい, hokutosei] der_grosse_Baer [Add to Longdo]
[ほっぽう, hoppou] -Norden [Add to Longdo]
[ほくとう, hokutou] Nordosten [Add to Longdo]
[ほっきょく, hokkyoku] Nordpol [Add to Longdo]
極圏[ほっきょくけん, hokkyokuken] noerdlicher_Polarkreis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top