ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -匈-, *匈*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[匈, xiōng, ㄒㄩㄥ] breast, chest, thorax; to clamor; Hungary
Radical: , Decomposition:   勹 [bāo, ㄅㄠ]  凶 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: [pictophonetic] wrap, Rank: 2503

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiōng, ㄒㄩㄥ, ] Hungary; thorax; chest, #39,978 [Add to Longdo]
牙利[Xiōng yá lì, ㄒㄩㄥ ㄧㄚˊ ㄌㄧˋ, ] Hungary, #11,622 [Add to Longdo]
[Xiōng nú, ㄒㄩㄥ ㄋㄨˊ, ] Xiongnu; Huns; general term for nomadic people, #15,931 [Add to Longdo]
牙利语[Xiōng yá lì yǔ, ㄒㄩㄥ ㄧㄚˊ ㄌㄧˋ ㄩˇ, / ] Hungarian language [Add to Longdo]
[Xiōng yǔ, ㄒㄩㄥ ㄩˇ, / ] Hungarian language [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[フン, fun] (n) (abbr) (See 牙利) Hungary [Add to Longdo]
[フン, fun] (n) (uk) (See フン族) Hun [Add to Longdo]
[きょうど;フンヌ, kyoudo ; funnu] (n) (See フン族) Xiongnu; ancient Central Asian nomadic people often associated with the Huns [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top