ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勞-, *勞*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[勞, láo, ㄌㄠˊ] to labor, to toil; to do manual work
Radical: Decomposition: 炏 (kài ㄎㄞˋ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] A man lifting 力 a load 冖 of grass 炏

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劳动[láo dòng, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] work; toil; physical labor, #1,044 [Add to Longdo]
劳动力[láo dòng lì, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] labor force; manpower, #4,006 [Add to Longdo]
疲劳[pí láo, ㄆㄧˊ ㄌㄠˊ, / ] fatigue; wearily; weariness; weary, #5,379 [Add to Longdo]
劳动者[láo dòng zhe, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄜ˙, / ] worker; laborer, #6,039 [Add to Longdo]
[láo, ㄌㄠˊ, / ] toil, #6,337 [Add to Longdo]
麦当劳[Mài dāng láo, ㄇㄞˋ ㄉㄤ ㄌㄠˊ, / ] MacDonald or McDonald (name); McDonald’s (fast food company), #8,326 [Add to Longdo]
劳力[láo lì, ㄌㄠˊ ㄌㄧˋ, / ] work force; labor, #10,377 [Add to Longdo]
劳工[láo gōng, ㄌㄠˊ ㄍㄨㄥ, / ] labor, #12,031 [Add to Longdo]
劳资[láo zī, ㄌㄠˊ ㄗ, / ] labor and capital; labor and management, #12,249 [Add to Longdo]
功劳[gōng láo, ㄍㄨㄥ ㄌㄠˊ, / ] contribution; meritorious; credit, #12,949 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bajirao.[CN] 巴吉 Singham (2011)
- Whatever's going.[CN] 爸 願意效嗎? Adam's Rib (1949)
Benjamin Klausner.[CN] 本傑明 克斯勒 Adam's Rib (1949)
I'm honored to welcome you to my home.[CN] 您前來迎接 不勝感激 別拘束 就像在家一樣 Les Visiteurs du Soir (1942)
Put it in a sealed envelope and pay him a thousand-dollar fee.[CN] 把支票放在信封裏封好 給律師一千塊酬 Ride the Pink Horse (1947)
Another day in hard labor spent[CN] 日復一日的難苦 À Nous la Liberté (1931)
Well done.[JA] 苦をかけるな. Princess Mononoke (1997)
Be glad to, sir.[CN] 樂意效 Ride the Pink Horse (1947)
My lady, King Attila's brother, Blaodel, gives thee welcome![CN] 夫人,匈奴王的弟弟布德爾前來迎接您! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
You oughta be plenty tired after your trip and all.[CN] 旅途頓的,你該是很累啊 Applause (1929)
- Benjamin "Klowsner"? - Klausner.[CN] 你是本傑明 克斯勒 克斯勒 Adam's Rib (1949)
To Worms, Blaodel, to request as guests to our court the royal brothers of my wife![CN] 布德爾,你去沃爾姆斯去邀請 我妻子的皇室弟兄來我皇宮做客 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top