ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

勇気

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勇気-, *勇気*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
勇気[ゆうき, yuuki] ความกล้าหาญ
勇気[ゆうき, yuuki] (n) (เคอ'ริจฺ) n. ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความห้าวหาญ,ความมีใจกล้า,กำลังใจ.

Japanese-English: EDICT Dictionary
勇気[ゆうき, yuuki] (n) courage; bravery; valour; valor; nerve; boldness; (P) [Add to Longdo]
勇気づける;勇気付ける[ゆうきづける, yuukidukeru] (v1,vt) to encourage; to cheer [Add to Longdo]
勇気を出す[ゆうきをだす, yuukiwodasu] (exp,v5s) to summon courage; to be brave [Add to Longdo]
勇気を奮い起こす[ゆうきをふるいおこす, yuukiwofuruiokosu] (exp,v5s) (See 勇気を出す) to muster up one's courage [Add to Longdo]
勇気百倍[ゆうきひゃくばい, yuukihyakubai] (n,vs) inspire someone with fresh courage; with redoubled courage [Add to Longdo]
勇気付け[ゆうきづけ, yuukiduke] (n) have a burst of courage [Add to Longdo]
勇気凛々;勇気凛凛[ゆうきりんりん, yuukirinrin] (adj-t,adv-to) full of spirit; brimming with courage; high-spirited; mettlesome [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Your encouragement will draw her out.あなたが勇気づけてやれば彼女は自由に話すでしょう。
Had it not been for your courage, we would have been killed.あなたの勇気がなかったら、私たちは死んでいただろう。
Do you disobey me?あなたは私の言うことに逆らう勇気があるのか。
What he lacks is courage.あの男に欠けているのは勇気だ。
It is courageous of you to say such a thing.あんなことを言うとは君も勇気があるな。 [M]
My courage failed me at the crucial moment.いざとなったら勇気が無くなった。
Your courage will come out in a crisis.いざとなれば勇気が湧いてくる。
Chris brought her a present and bravely gave it to her.クリスはプレゼントを持ってきて、勇気を出して彼女に渡しました。
Ken dare not try again.ケンは再度試みる勇気がない。
I dare not ask such a silly question.こんなくだらない質問をする勇気はないよ。
His courage began to shake when he saw the sight.その光景を見て彼の勇気はぐらつき始めた。
Dare you ask him about the accident?その事故について彼に尋ねる勇気がありますか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勇気[ゆうき, yuuki] -Mut, Courage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top