ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

劇的

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -劇的-, *劇的*
Japanese-English: EDICT Dictionary
劇的[げきてき, gekiteki] (adj-na,n) dramatic; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Comedians base their jokes on tragic situations like violent death or serious accidents.コメディアンは無惨な死や大事故といった悲劇的状況を冗談のネタにしている。
The story has in it something of the element of tragedy.その物語には何か悲劇的な要素が含まれている。
With a little more care, the driver could have avoided such a tragic accident.もう少し注意深かったら、運転者は悲劇的な事故を避けられたのに。
Medical science has made a dramatic advance.医学は劇的な進歩をしてきた。
We often hear it said that ours is essentially a tragic age.現代は本質的に悲劇的な時代だと言われるのをよく耳にする。
By the end of the century, the earth will have experienced a dramatic increase in temperature.今世紀の終わりまでには、地球の気温は劇的に上昇しているだろう。
His sudden death was a tragedy.彼の突然の死は悲劇的事件だった。
He won a dramatic success.彼は劇的な成功を博した。
The events that led up to her present fame are quite dramatic.彼女が今の名声を得るに至ったいきさつは劇的である。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
劇的[げきてき, gekiteki] dramatisch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top