ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -剿-, *剿*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[剿, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] to annihilate, to destroy, to exterminate
Radical: , Decomposition:   巢 [cháo, ㄔㄠˊ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 2632

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chāo, ㄔㄠ, ] destroy (bandits), #26,079 [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, ] destroy (bandits), #26,079 [Add to Longdo]
[wéi jiǎo, ㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] to encircle and annihilate; refers to repeated compaigns of the Guomindang against the communists from 1930 onwards, #19,408 [Add to Longdo]
[jiǎo fěi, ㄐㄧㄠˇ ㄈㄟˇ, ] to suppress bandits (used by the Nationalist government in their 1930s campaigns against the communists), #33,107 [Add to Longdo]
[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, ] clean-up operation; suppress (bandits), #33,533 [Add to Longdo]
[jiǎo miè, ㄐㄧㄠˇ ㄇㄧㄝˋ, / ] to eliminate (by armed force), #40,822 [Add to Longdo]
[zhuī jiǎo, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄠˇ, ] to pursue and eliminate; to suppress, #76,076 [Add to Longdo]
[bāo jiǎo, ㄅㄠ ㄐㄧㄠˇ, ] to surround and annihilate (bandits), #387,494 [Add to Longdo]
反围[fǎn wéi jiǎo, ㄈㄢˇ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] communist attack against the Guomindang's encircle and annihilate campaign [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top